Việc hay

[HN] Cà phê Trịnh cần tuyển nhân viên chạy bàn ca tối


Cà phê Trịnh xin đăng tuyển 05 nhân viên chạy bàn ca tối
Điạ chỉ 101 Trung Kính Cầu Giấy
Sđt liên hệ phỏng vấn 0988453811

Nổi bật

[HN] Home Cafe cần tuyển nhân viên phục vụ bàn

Home Cafe TUYỂN DỤNG: 🖤 5 nhân viên Phục vụ bàn Địa chỉ: Tầng 4 …

[HN] Món Huế Hoàng Đạo Thúy cần tuyển nhan viên phục vụ

Món Huế Hoàng Đạo Thúy cần tuyển nhan viên phục vụ + ca A : …