Đăng tin thành công

Tin đăng của bạn đã được gửi đến BQT website Thích Làm Thêm.

  • Tin đăng sẽ được kiểm duyệt trong vòng 24h.
  • Các tin đăng có tiêu đề không rõ ràng, nội dung không đủ sẽ không được đăng.
  • Tham khảo các gói quảng cáo để tuyển nhân viên nhanh hơn.

Liên hệ ads@thichlamthem.com để được hỗ trợ.