Việc Làm Thêm Quận Gò Vấp

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Hệ Thống Cafe Du Miên

HỆ THỐNG CAFE DU MIÊN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Cuốn và Chấm

Nhà hàng Cuốn và Chấm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa Hàng Fox Tea

Cửa Hàng Fox Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Oda House Coffee

QUÁN ODA HOUSE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Rửa Xe Trung Tín

CAFE RỬA XE TRUNG TÍN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa Hàng Trà Sữa Huy’s

Cửa Hàng Trà Sữa Huy's
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Gia Định

Quán Cafe Gia Định
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cafee Lyn Tây

QUÁN CAFFEE LYN TAY
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống Thực phẩm chay Âu Lạc

Hệ thống Thực phẩm chay Âu Lạc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Didop Coffee

QUÁN DIDOP COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Anna Coffee

QUÁN ANNA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thời Trang Xaviamoda

THỜI TRANG XAVIAMODA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Milano Coffee shop

Quán Milano Coffee shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Oasis Cafe

QUÁN OASIS CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê Rô Cộng

Quán Cà Phê Rô Cộng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime