Hà Nội

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán chè quà vặt Việt

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán chè quà vặt Việt

Quán chè quà vặt Việt
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển pha chế, phục vụ, thu ngân, trưởng ca – Chuỗi Coffee Gardenista

Tuyển pha chế, phục vụ, thu ngân, trưởng ca – Chuỗi Coffee Gardenista

Chuỗi Coffee Gardenista
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale, tư vấn bán hàng – Công ty OneKid Việt Nam

Tuyển nhân viên telesale, tư vấn bán hàng – Công ty OneKid Việt Nam

Công ty OneKid Việt Nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn – Công ty Manulife

Tuyển nhân viên tư vấn – Công ty Manulife

Công ty Manulife
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Cửa hàng Top Fashion

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Cửa hàng Top Fashion

Cửa hàng Top Fashion
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Công ty Robotics Việt Nam

Tuyển nhân viên bán hàng – Công ty Robotics Việt Nam

Công ty Robotics Việt Nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên test led tivi – TT bảo hành điện máy

Tuyển nhân viên test led tivi – TT bảo hành điện máy

TT bảo hành điện máy
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Hệ thống cafe phim CINECAFE

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Hệ thống cafe phim CINECAFE

Hệ thống cafe phim CINECAFE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty Gỗ nghệ thuật

Tuyển nhân viên chốt đơn – Công ty Gỗ nghệ thuật

Công ty Gỗ nghệ thuật
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn, bán hàng và CSKH – Lâm Anh Care

Tuyển nhân viên tư vấn, bán hàng và CSKH – Lâm Anh Care

Lâm Anh Care
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bảo vệ – Làm tại Big C

Tuyển nhân viên bảo vệ – Làm tại Big C

Làm tại Big C
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Tộc trà chanh

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Tộc trà chanh

Tộc trà chanh
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime