Hà Nội

Tuyển nhân viên đóng gói – Shop online

Tuyển nhân viên đóng gói – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển bán hàng, chốt đơn online – Suntrade Store

Tuyển bán hàng, chốt đơn online – Suntrade Store

Suntrade Store
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng thời trang – Kana Shop

Tuyển nhân viên bán hàng thời trang – Kana Shop

Kana Shop
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Chè xoài Minci

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Chè xoài Minci

Chè xoài Minci
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chạy bàn – Nhà hàng The B

Tuyển nhân viên chạy bàn – Nhà hàng The B

Nhà hàng The B
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên đăng bài website – Công ty SamVilla

Tuyển nhân viên đăng bài website – Công ty SamVilla

Công ty SamVilla
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phụ bán hàng – TT điện tử Kết Đoàn

Tuyển nhân viên phụ bán hàng – TT điện tử Kết Đoàn

TT điện tử Kết Đoàn
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên kỹ thuật xây dựng – Công ty xây dựng COVIC

Tuyển nhân viên kỹ thuật xây dựng – Công ty xây dựng COVIC

Công ty xây dựng COVIC
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cơm Phố Cổ

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cơm Phố Cổ

Quán Cơm Phố Cổ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Căng tin trường học

Tuyển nhân viên bán hàng – Căng tin trường học

Căng tin trường học
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesale – Công ty online

Tuyển nhân viên telesale – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng Parttime – Shop Ngọc Keri

Tuyển nhân viên bán hàng Parttime – Shop Ngọc Keri

Shop Ngọc Keri
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn ca sáng – Golden Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ bàn ca sáng – Golden Coffee

Golden Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên thu ngân, phục vụ, trông xe – Bún hải sản

Tuyển nhân viên thu ngân, phục vụ, trông xe – Bún hải sản

Bún hải sản
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển chạy bàn, phụ bếp – Nhà hàng quán ngon miền Tây

Tuyển chạy bàn, phụ bếp – Nhà hàng quán ngon miền Tây

Nhà hàng quán ngon miền Tây
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime