Việc Làm Thêm Quận Hoàn Kiếm

Tuyển nhân viên lễ tân – Em:mer Beauty

Em:mer Beauty
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng thời trang Gentle Studios

Cửa hàng thời trang Gentle Studios
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – HiTra Lemon Tea & Coffee

HiTra Lemon Tea & Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân – Khách Sạn Lucky Hotel

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách Sạn Lucky Hotel

KHÁCH SẠN LUCKY HOTEL
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Juicéé Lab

Cửa hàng Juicéé Lab
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Manoir Coffee

Quán Manoir Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên giặt là – Cửa hàng Giặt sấy Coin Laundry

Tuyển nhân viên giặt là – Cửa hàng Giặt sấy Coin Laundry

Cửa hàng Giặt sấy Coin Laundry
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bán hàng – Cửa hàng Pateta

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bán hàng – Cửa hàng Pateta

Cửa hàng Pateta
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Tatuhouse

TATUHOUSE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng Juicee Lab

Cửa hàng Juicee Lab
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Kohido

Quán Kohido
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Dạ Lan’s Boutique

Dạ Lan’s Boutique
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng Pateta

Cửa hàng Pateta
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Út Hà Quán_ Bún Lòng Cá Cay

ÚT HÀ QUÁN - BÚN LÒNG CÁ CAY
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – The B

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – The B

THE B
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime