Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên lên đơn, đóng gói lương cao

Tuyển nhân viên lên đơn, đóng gói lương cao

DREAM ALBUM T&C
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian
Tuyển bán hàng, sơ chế, Marketing cửa hàng thực phẩm sạch

Tuyển bán hàng, sơ chế, Marketing cửa hàng thực phẩm sạch

Công ty Đông Dương
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn bán hàng

Tuyển nhân viên chốt đơn bán hàng

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực hotline và fanpage – Ship đồ ăn đêm Trang Béo

Tuyển nhân viên trực hotline và fanpage – Ship đồ ăn đêm Trang Béo

SHIP ĐỒ ĂN ĐÊM TRANG BÉO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn thời trang ca tối

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn thời trang ca tối

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage part time

Công ty
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage và hotline – Ship đồ ăn đêm Trang Béo

Tuyển nhân viên trực fanpage và hotline – Ship đồ ăn đêm Trang Béo

SHIP ĐỒ ĂN ĐÊM TRANG BÉO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên đóng gói, CSKH ca chiều

Tuyển nhân viên đóng gói, CSKH ca chiều

Shop Lâm Anh Care - Shop cho mẹ và bé
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên check inbox theo ca

Tuyển nhân viên check inbox theo ca

Công ty
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn – Shop Hoàng Mỹ Ngọc

SHOP HOÀNG MỸ NGỌC
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page chốt đơn

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage bán hàng

Tuyển nhân viên trực fanpage bán hàng

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực chát với khách hàng theo ca

Tuyển nhân viên trực chát với khách hàng theo ca

Shop thời trang thể thao
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime