Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn theo ca – Shop thời trang nam

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn theo ca – Shop thời trang nam

Shop thời trang nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên văn phòng, nhân viên kho – 4Kings

Tuyển nhân viên văn phòng, nhân viên kho – 4Kings

4Kings
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage – Công ty TNHH Le chaton

Công ty TNHH Le chaton
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage – Chun Kids

Chun Kids
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn – Shop mẹ Sam

Shop mẹ Sam
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page chốt đơn -Shop mẹ Sam

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn -Shop mẹ Sam

Shop mẹ Sam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage – IHA HOUSE

Tuyển nhân viên trực fanpage – IHA HOUSE

IHA HOUSE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page và nhân viên bán hàng – Thế giới đồ da GUMEN

Tuyển nhân viên trực page và nhân viên bán hàng – Thế giới đồ da GUMEN

Thế giới đồ da GUMEN
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Shop Sushi Baby

Tuyển nhân viên các vị trí – Shop Sushi Baby

Shop Sushi Baby
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Siêu thị mẹ và bé

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Siêu thị mẹ và bé

Siêu thị mẹ và bé
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage, bán hàng – Bling Bing Store

Tuyển nhân viên trực fanpage, bán hàng – Bling Bing Store

Bling Bing Store
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage bán hàng – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page, chốt đơn – Công ty online

Tuyển nhân viên trực page, chốt đơn – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Theo Giờ
 • Parttime