Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên trực fanpage – Thời trang Linh Chi House

Thời trang Linh Chi House
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Cửa hàng đồ da Gumen

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Cửa hàng đồ da Gumen

CỬA HÀNG ĐỒ DA GUMEN
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên chốt đơn + gói hàng – Tổ Kén Vintage

Tổ Kén Vintage
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên chốt đơn – Shop thời trang Hà Đô Fashion

Shop thời trang Hà Đô Fashion
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân vien trực fanpage – Shop bán hàng online

Tuyển nhân vien trực fanpage – Shop bán hàng online

Shop bán hàng online
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage – Thời Trang Totik

THỜI TRANG TOXIK
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop thời trang online

Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop thời trang online

Shop thời trang online
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Toàn thời gian
Tuyển nhân viên trực fanpage + bán hàng – Shop quần áo và phụ kiện Gym nam Likefit

Tuyển nhân viên trực fanpage + bán hàng – Shop quần áo và phụ kiện Gym nam Likefit

Shop quần áo và phụ kiện Gym nam Likefit
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage facebook – Shop bán hàng online

Tuyển nhân viên trực fanpage facebook – Shop bán hàng online

Shop bán hàng online
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển cộng tác viên trực fanpage – Công ty bán hàng online

Tuyển cộng tác viên trực fanpage – Công ty bán hàng online

Công ty bán hàng online
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop bán hàng online

Tuyển nhân viên trực fanpage – Shop bán hàng online

Shop bán hàng online
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime