Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên trực page bán hàng online

Tuyển nhân viên trực page bán hàng online

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage, nghe điện thoại

Tuyển nhân viên trực fanpage, nghe điện thoại

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng online facebook

Tuyển nhân viên bán hàng online facebook

Công ty MK HOME
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, chốt đơn

Tuyển nhân viên bán hàng, chốt đơn

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên check inbox, tư vấn bán hàng

Tuyển nhân viên check inbox, tư vấn bán hàng

Shop thời trang nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực page online

Tuyển nhân viên bán hàng, trực page online

Shop mẹ Sam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trả lời tin nhắn khách hàng

Tuyển nhân viên trả lời tin nhắn khách hàng

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn

CIRCLE STORE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên sale online ( trực page, chốt đơn) lương cao

Tuyển nhân viên sale online ( trực page, chốt đơn) lương cao

Công ty thương hiệu thương gia
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page tại nhà

Tuyển nhân viên trực page tại nhà

Shop Bf365
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trả lời tin nhắn khách hàng

Tuyển nhân viên trả lời tin nhắn khách hàng

Shop thời trang nam 3T
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trả lời tin nhắn khách hàng

Tuyển nhân viên trả lời tin nhắn khách hàng

Shop thời trang nữ Binny
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên xác nhận đơn hàng

Tuyển nhân viên xác nhận đơn hàng

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Shop HbyM

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Shop HbyM

Shop HbyM
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng

Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng

Công ty PA Group
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime