Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên chốt đơn – Shop thời trang Raibow

THỜI TRANG RAIBOW
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhập liệu, quản lý fanpage – Shop online

Tuyển nhân viên nhập liệu, quản lý fanpage – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói, trực fanpage – Hương Kitty – Chuyên phân phối Đồ Hello Kitty Uy Tín

Hương Kitty - Chuyên phân phối Đồ Hello Kitty Uy Tín
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage bán hàng – Cửa hàng DCconnect

Cửa hàng DCconnect
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage chốt đơn – Meo Meo Shop

Meo Meo Shop
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên vận đơn – Shop bán hàng online

Tuyển nhân viên vận đơn – Shop bán hàng online

Shop bán hàng online
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian
Tuyển nhân viên trực fanpage và gói hàng – Shop bán hàng online

Tuyển nhân viên trực fanpage và gói hàng – Shop bán hàng online

Shop bán hàng online
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn, lên đơn – Apa Store

Tuyển nhân viên tư vấn, lên đơn – Apa Store

APA STORE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên chốt đơn, gói hàng – Shop bán hàng online

Shop bán hàng online
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên chốt đơn, livestream – Shop thời trang Raibow

SHOP THỜI TRANG RAIBOW
 • Hà Nội
 • Trên 10 triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage, đóng gói – Công ty bán hàng online

Công ty bán hàng online
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng trực inbox – Kubo shop & Decor

Tuyển nhân viên bán hàng trực inbox – Kubo shop & Decor

Kubo shop & Decor
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên viết content – Shop kinh doanh sàn TMDT

Tuyển nhân viên viết content – Shop kinh doanh sàn TMDT

SHOP KINH DOANH SÀN TMDT
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime