Nhân Viên Trực Fanpage

Tuyển nhân viên đăng bài website – Công ty SamVilla

Tuyển nhân viên đăng bài website – Công ty SamVilla

Công ty SamVilla
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page, chốt đơn, đóng gói – Shop thời trang

Tuyển nhân viên trực page, chốt đơn, đóng gói – Shop thời trang

Shop thời trang
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Đồ da Gumen

Tuyển nhân viên bán hàng, trực fanpage – Đồ da Gumen

Đồ da Gumen
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên làm việc trên facebook – Công ty online

Tuyển nhân viên làm việc trên facebook – Công ty online

Công ty online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page bán hàng – Shop Trường An

Tuyển nhân viên trực page bán hàng – Shop Trường An

Shop Trường An
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn – Shop Hoàng Mỹ Ngọc

Tuyển nhân viên chốt đơn – Shop Hoàng Mỹ Ngọc

Shop Hoàng Mỹ Ngọc
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page chốt đơn – Shop thời trang

Tuyển nhân viên trực page chốt đơn – Shop thời trang

Shop thời trang
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page, đóng gói – Mei store

Tuyển nhân viên trực page, đóng gói – Mei store

Shop Mei
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên sales – Dự án khởi nghiệp HAFACorp

Dự án khởi nghiệp HAFACorp
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page, đăng tin – Shop online

Tuyển nhân viên trực page, đăng tin – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực fanpage, bán hàng – Bling Bling Store

Tuyển nhân viên trực fanpage, bán hàng – Bling Bling Store

Bling Bling Store
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trực page – ARI BOUTYQUE

Tuyển nhân viên trực page – ARI BOUTYQUE

ARI BOUTYQUE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực fanpage – Zoom Việt Nam

Zoom Việt Nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trực page – Shop online

Shop online
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime