nhân viên xếp bóng bi a

Tuyển nhân viên xếp bóng bi a – CLB bi a

CLB bi a
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên xếp bóng bia – CLB Bi a

Tuyển nhân viên xếp bóng bia – CLB Bi a

CLB BI A
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên phục vụ, xếp bóng bi-a

Tuyển nhân viên phục vụ, xếp bóng bi-a

CLB BiDa TiTi
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên xếp bóng ca chiều CLB bi a

CLB Bi a
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên xếp bóng – CLB bi a

CLB bi a
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên xếp bóng bi a – CLB Bi a

Tuyển nhân viên xếp bóng bi a – CLB Bi a

658 Trương Định, Giáp Bát, HM
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên xếp bóng bi a – CLB Bi a

CLB BI A
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ CLB bi-a bao ăn ở

Tuyển nhân viên phục vụ CLB bi-a bao ăn ở

CLB Billards Four Men
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên xếp bóng bi-a làm theo ca tự đăng ký

Tuyển nhân viên xếp bóng bi-a làm theo ca tự đăng ký

Olympic Billiards Club
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên xếp bóng bi-a

Tuyển nhân viên xếp bóng bi-a

CLB Bi-a
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên xếp bàn bi-a

Tuyển nhân viên xếp bàn bi-a

CLB Bi-a
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên xếp bóng bao ăn ở – CLB Bi-a Snooker Club86

CLB Bi-a Snooker Club86
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên xếp bi a – CLB Bi-a Snooker Club86

Tuyển nhân viên xếp bi a – CLB Bi-a Snooker Club86

CLB Bi-A SNOOKER CLUB86
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime