Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Poza Cafe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Poza Cafe

Poza Cafe
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Trà sữa Gong Cha

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Trà sữa Gong Cha

Trà sữa Gong Cha
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, làm đồ ăn vặt – Trà chanh Bụi phố

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, làm đồ ăn vặt – Trà chanh Bụi phố

Trà chanh Bụi phố
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, pha chế – Grin coffee

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, pha chế – Grin coffee

Grin coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn – Subo Coffee

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn – Subo Coffee

Subo Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Nhà hàng Bản Của Bun

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Nhà hàng Bản Của Bun

Nhà hàng Bản Của Bun
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – NEWSTYLE COFFEE

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – NEWSTYLE COFFEE

NEWSTYLE COFFEE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, làm bánh theo ca – Hệ thống cà phê nhà hàng Oriberry coffee

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, làm bánh theo ca – Hệ thống cà phê nhà hàng Oriberry coffee

Hệ thống cà phê nhà hàng Oriberry coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, chạy bàn, tạp vụ, trông xe – YumYum Vietnammese Cafe & Cuisine

Tuyển nhân viên pha chế, chạy bàn, tạp vụ, trông xe – YumYum Vietnammese Cafe & Cuisine

YumYum Vietnammese Cafe & Cuisine
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí theo ca – Trà tranh Bụi Phố

Tuyển nhân viên các vị trí theo ca – Trà tranh Bụi Phố

Trà tranh Bụi Phố
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển pha chế, phục vụ, thu ngân, trưởng ca – Chuỗi Coffee Gardenista

Tuyển pha chế, phục vụ, thu ngân, trưởng ca – Chuỗi Coffee Gardenista

Chuỗi Coffee Gardenista
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Trà sữa TapioCup

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Trà sữa TapioCup

Trà sữa TapioCup
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển chạy bàn, bếp, pha chế, thu ngân – Bá phố nhạc đường

Tuyển chạy bàn, bếp, pha chế, thu ngân – Bá phố nhạc đường

Bá phố nhạc đường
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime