Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên pha chế theo ca

Tuyển nhân viên pha chế theo ca

Fruits Mart
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, làm bánh, phụ bếp

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, làm bánh, phụ bếp

HỆ THỐNG CÀ PHÊ NHÀ HÀNG ORIBERRY COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – PERCE%T COFFEE

PERCE%T COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Didop Coffee

Didop Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – iTechBlack – Coworking Incubator

iTechBlack - Coworking Incubator
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Windows Coffee Artist

Windows Coffee Artist
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – CAFE Viet’O open 24/24

CAFE Viet’O open 24/24
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Love Wow Coffee

Love Wow Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Bếp Võ

Bếp Võ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Cà Phê Ro+

Quán CÀ PHÊ Ro+
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Sinh Tố Tao Đàn

SINH TỐ TAO ĐÀN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Lost&Found

Quán Lost&Found
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Lands Coffee

Quán Lands Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Namon food and Drink

Namon food and Drink
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Rọi Cafe

Rọi Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime