Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Hệ thống cà phê nhà hàng Oriberry coffee

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Hệ thống cà phê nhà hàng Oriberry coffee

Hệ Thống Cà Phê Nhà Hàng Oriberry Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế ca tối – Cửa Hàng Đồ Uống

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế ca tối – Cửa Hàng Đồ Uống

CỬA HÀNG ĐỒ UỐNG
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Bulapin Gongcha

QUÁN BULAPIN GONGCHA BẮC TỪ LIÊM
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Tiệm cà phê wooden boat

Tiệm cà phê wooden boat
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán  Sinh tố Trop.B

Quán  Sinh tố Trop.B
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Destinyhouse

Quán Destinyhouse
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Chuỗi Skyline Coffee 

Chuỗi Skyline Coffee 
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Ma Xó

Quán Ma Xó
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Taiwan Ola Tea House

QUÁN TAIWAN OLA TEA HOUSE 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cafe Lands

Quán Cafe Lands
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán NODE coffee

Quán NODE coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Oz Coffee House

Quán Oz Coffee House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Hệ Thống Cafe Du Miên

HỆ THỐNG CAFE DU MIÊN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Reng Café

Quán Reng Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime