Nhân Viên Pha Chế

Tuyể nhân viên phục vụ và pha chế – The Dome Kaffe ドームカフェ & Gia Room 가족룸

Tuyể nhân viên phục vụ và pha chế – The Dome Kaffe ドームカフェ & Gia Room 가족룸

The Dome Kaffe ドームカフェ & Gia Room 가족룸
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The 86 Cafe

The 86 Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Trà Ngon Đậm Vị

TRÀ NGON ĐẬM VỊ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng Mother’s Kitchen

Mother's Kitchen
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – 7am Coffee

7AM COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Đạ M’ei Coffee

Đạ M'ei Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Nhà hàng & cafe Big Mouth

Nhà hàng & cafe Big Mouth
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vui, thu ngân, pha chế – Highlands Coffee

HIGHLANDS COFFEE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Winggo

Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Winggo

TRÀ SỮA WINGGO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên khu vui chơi và pha chế – Khu Vui Chơi & Cafe Khu Vườn Hạnh Phúc

Tuyển nhân viên khu vui chơi và pha chế – Khu Vui Chơi & Cafe Khu Vườn Hạnh Phúc

Khu Vui Chơi & Cafe Khu Vườn Hạnh Phúc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – L2B Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – L2B Coffee

L2B Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Hệ thống trà sữa Winggo tuyển pha chế theo ca

Hệ thống trà sữa Winggo tuyển pha chế theo ca

Hệ thống trà sữa Winggo
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng Fabrink

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng Fabrink

Nhà hàng Fabrink
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn