Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán CBN Coffee

Quán CBN Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – T_Cafe & Milk Tea

T_Cafe & Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng trà sữa Chago

CỬA HÀNG TRÀ SỮA CHAGO
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng lẩu nấm Ashima _ Lẩu băng chuyền Kichi Kichi

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng lẩu nấm Ashima _ Lẩu băng chuyền Kichi Kichi

NHÀ HÀNG LẨU NẤM ASHIMA - LẨU BĂNG CHUYỀN KICHI KICHI
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, pha chế – Quán trà sữa Meitea

Quán trà sữa Meitea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng trà sữa EasyLife

Cửa hàng trà sữa EasyLife
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Utopia

Cửa hàng Utopia
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê Anh Hai Sài Gòn

Cà phê Anh Hai Sài Gòn
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tropical Forest

QUÁN TROPICAL FOREST
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Hệ thống Angel-in-us Coffee

Angel-in-us Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán sinh tố Tao Đàn

QUÁN SINH TỐ TAO ĐÀN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Bò Né 4.0 Coffee

Quán Bò Né 4.0 Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Mellys Coffee

Quán Mellys Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime