Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Daeshim Coffee

𝐃𝐚𝐞𝐬𝐡𝐢𝐦 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – La Scento

LA SCENTO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Ecksaigon

Ecksaigon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng trà sữa Lumière

Lumière là thương hiệu trà sữa từ năm 2018
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – V7 Coffee Đà Nẵng

V7 Coffee Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cafe Today

Cafe Today
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng

Cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – XYZ Cafe

XYZ Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Peekabookid Cafe

Peekabookid Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Thảo Điền Garden Cafe

Thảo Điền Garden Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Coffee Ông Cậu

Quán Coffee Ông Cậu
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Tùy chọn
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Calma Café

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Calma Café

CALMA CAFÉ
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán An Cafe

Quán An Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Helen Café

HELEN CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Red Carpet Bistro

Red Carpet Bistro
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime