nhân viên pha chế

Tuyển nhân viên pha chế – Quán The One Coffee

QUÁN THE ONE COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Mix cà phê

QUÁN MIX CÀ PHÊ
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng The coffee Bean & Tea Leaf

Cửa hàng The coffee Bean & Tea Leaf
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Linh Trà Quán

LINH TRÀ QUÁN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ – QUÁN FLOWER COFFEE

QUÁN FLOWER COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán Sky Night Coffee

Quán Sky Night Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ – QUÁN ALIBABA COFFEE

QUÁN ALIBABA COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Cửa hàng RoyalTea Hoàn Kiếm

CỬA HÀNG ROYALTEA HOÀN KIẾM
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Trung Lương coffee

QUÁN TRUNG LƯƠNG COFFEE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán La Gare Coffee

Quán La Gare Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Cafe Thủy Sinh

Quán Cafe Thủy Sinh
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Good’s Coffee

Quán Good's Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nhà hàng Dasushi

Nhà hàng Dasushi
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Board Game Center Đà Nẵng

Quán Board Game Center Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ, PHỤC VỤ – QUÁN S.MILE COFFEE

QUÁN S.MILE COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Bibop- Tea & More

BIBOP - TEA&MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN NHIỀU VỊ TRÍ – NHÀ HÀNG LATINO MEXICO

NHÀ HÀNG LATINO MEXICO
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, phụ bếp – Nhà hàng HeSheEat Dimsum

NHÀ HÀNG HESHEEAT DIMSUM
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Iosignature Coffee

QUÁN IQOSIGNATURE COFFEE 24H
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime