Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế -Dream Coffee

DREAM COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Kepa Coffee

Kepa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Huto Coffee

HUTO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế , phục vụ – Ali Cafe Và Trà Sữa

ALI CAFE & TRÀ SỮA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phuc vụ, pha chế – Venus Star Coffee

Venus Star Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Meet Coffee

MEET COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, pha chế – The 59 Cafe

The 59 Cafe
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa Ngõ Cà Phê

CỬA NGÕ CÀ PHÊ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Phòng trà Mơ Hoa

Phòng trà Mơ Hoa
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng King Fru

Cửa hàng King Fru
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lonely Bean Cafe

Lonely Bean Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Miên Cafe

Miên Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cỏ Coffee

Cỏ Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Leaf Tea – Milk Tea Togo

Leaf Tea - Milk Tea Togo
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Philong Tea

PHILONG TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime