Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên pha chế – District Coffee

DISTRICT COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Bachs Coffee

BACHS COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Phong Trà

Phong Trà
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Erik Coffee

ERIK COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – The Thai Cuisine

The Thai Cuisine
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – My Coffee

MY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Mia Cafe

Mia Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Zenny Coffee

ZENNY COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Moon Garden

Moon Garden
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn theo ca

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn theo ca

NHÀ HÀNG HY LẠP
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Fruitsmart tuyển dụng Nhân viên pha chế nước ép

Fruitsmart tuyển dụng Nhân viên pha chế nước ép

Fruitsmart
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Giàng Cà Phê

GIÀNG CÀ PHÊ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Ụm Bò Milk

ỤM BÒ MILK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Café Vườn Ngoại Tui

CAFE VƯỜN NGOẠI TUI
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cà phê nước ép sinh tố Ú Nụ

QUÁN CAFE NƯỚC ÉP SINH TỐ Ú NỤ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime