Nhân Viên Pha Chế

Tuyển nhân viên các vị trí – Special Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – Special Coffee

Special Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Mia Coffee

Quán Mia Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng trà sữa Pozza

Cửa hàng trà sữa Pozza
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán STAR CUP Coffee & Tea,

Quán STAR CUP Coffee & Tea,
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Thương hiệu Ice Master

Trà sữa Thương hiệu Ice Master
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Fil’s Coffee

Quán Fil's Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán lax tea &coffee

Quán lax tea &coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán English 4u Coffee

Quán English 4u Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Nature Coffee

Quán Nature Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán An cà phê

Quán An cà phê
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cafe Sân Thượng F73

Cafe Sân Thượng F73
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Subo Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Subo Coffee

Quán Subo Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Grin Coffee

Quán Grin Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán The Amania Cafe

The Amania Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime