Livestream bán hàng

Tuyển nhân vien livestream bán hàng – Shop thời trang Rainbow

THỜI TRANG RAINBOW
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, livestream – Shop Zinahouse

SHOP ZINAHOUSE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên livestream, bán hàng – Shop Zinahouse

SHOP ZINAHOUSE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream, bán hàng online – Shop gomynghevip.com

Tuyển nhân viên livestream, bán hàng online – Shop gomynghevip.com

Shop gomynghevip.com
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Lemoncharm

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Lemoncharm

SHOP THỜI TRANG LEMONCHARM
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream bán hàng – Shop Thời Trang

Tuyển nhân viên livestream bán hàng – Shop Thời Trang

Shop Thời Trang
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Lemoncharm

SHOP THỜI TRANG LEMONCHARM
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên chốt đơn, livestream – Shop thời trang Raibow

SHOP THỜI TRANG RAIBOW
 • Hà Nội
 • Trên 10 triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, livestream – Shop Zina House

Tuyển nhân viên bán hàng, livestream – Shop Zina House

SHOP ZINAHOUSE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn, dọn hàng, livestream – Shop thời trang Rain Bow

Tuyển nhân viên chốt đơn, dọn hàng, livestream – Shop thời trang Rain Bow

Shop thời trang Rain Bow
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên livestream – Shop Lady mode – Phố thời trang

Shop Lady mode - Phố thời trang
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển mẫu livestream bán hàng – Shop Tây Boutique

Tuyển mẫu livestream bán hàng – Shop Tây Boutique

TÂY BOUTIQUE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên livestream bán hàng – Shop Thời Trang trẻ em Sóc Baby Shop

Shop Thời Trang trẻ em Sóc Baby Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên livestream – Shop thời trang trẻ em Jenny

Tuyển nhân viên livestream – Shop thời trang trẻ em Jenny

THỜI TRANG TRẺ EM JENNY
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime