Việc Làm Thêm Quận Sơn Trà

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng EVERON Đà Nẵng

Cửa hàng EVERON Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Iric Coffee

IRIC COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị 1-Mart

Siêu thị 1-Mart
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu Thị Moonmilk

SIÊU THỊ MOONMILK - ĐÀ NẴNG
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Đô Bất Tử

Nhà hàng Đô Bất Tử
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – KBK – Coffee & Tea

KBK - COFFEE & TEA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Pureza Cafe

Quán Pureza Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Cafe Rồng

Tiệm Cafe Rồng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm 90s Coffee

Tiệm 90s Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Café Gác xưa và Café H2

CAFE GÁC XƯA và CAFE H2
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mỳ Quảng Bé Liên

Quán Mỳ Quảng Bé Liên
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BMC Đà Nẵng

BMC Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca

TIỆM BUMBLEBEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Phố Nướng Tokyo

Nhà Hàng Phố Nướng Tokyo
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán Xôi Lá Việt

QUÁN XÔI LÁ VIỆT,
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime