Việc Làm Thêm Quận Sơn Trà

Tuyển nhân viên tạp vụ – Cháo 25

Cháo 25
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Cafe ALi

Cafe ALi
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng TRUNG GIA SEAFOOD

Nhà hàng TRUNG GIA SEAFOOD
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chill Caffee

Chill Caffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Net SH SH

Net SH SH
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà chú Ba

Tiệm trà chú Ba
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ốc ngon Đà Thành

Ốc ngon Đà Thành
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – PUNKY PET

PUNKY PET
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Gia viên coffee

Gia viên coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà phê VUI

Cà phê VUI
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển phục vụ và pha chế – CF SÁCH

CF SÁCH
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chợ Đêm Sơn Trà

Chợ Đêm Sơn Trà
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chợ đêm Sơn Trà

Chợ đêm Sơn Trà
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tổ trưởng – Nhà hàng hải sản Út Thương

Nhà hàng hải sản Út Thương
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Bún chả cá hờn

Bún chả cá hờn
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime