Việc Làm Thêm Quận Sơn Trà

Tuyển nhân viên bán hàng – Ello Miss Shop 

Ello Miss Shop 
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sake coffee

Quán Sake coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Special Cha

CỬA HÀNG SPECIAL CHA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Maiboutique Villa & Restaurant

Maiboutique Villa & Restaurant
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân vien phục vụ – Quán  Cafe Hương Sơn

Quán Cafe Hương Sơn
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – No Name coffee and Restaurant

No Name coffee and Restaurant
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Trân Châu Restaurant & Spa

Cửa hàng Trân Châu Restaurant & Spa
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng

Cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Bún Đậu Trường An

CỬA HÀNG BÚN ĐẬU TRÀNG AN
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Smily Ice Cream

Quán Smily Ice Cream
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Young

COFFE YOUNG
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Mai Hòa

Nhà Hàng Mai Hòa
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – 4 Sisters Hotel & Hostel

4 Sisters Hotel & Hostel
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng tiện lợi TS Mart

Cửa hàng tiện lợi TS Mart
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Gia Minh

Shop Gia Minh
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime