Việc Làm Thêm Quận Sơn Trà

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – LAVENDER Coffee

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – LAVENDER Coffee

LAVENDER Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Paradise Coffee

QUÁN PARADISE COFFE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lyn’s Coffee & Tea

Lyn's Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Lavender Coffee

Quán Lavender Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê Ken

Quán Cà phê Ken
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Radio Cafe

QUÁN RADIO CAFE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Xưa Cà Phê

QUÁN XƯA CÀ PHÊ
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Quán Buddy Coffee

QUÁN BUDDY COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhâ viên phục vụ – Cửa hàng Cris Fish and Hotpot

Cửa hàng Cris Fish and Hotpot
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Bé Ni 2

NHÀ HÀNG BÉ NI 2
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu Thị Starmart 24

SIÊU THỊ STARMART24
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị Đặc sản Miền Trung Thiên Phú Đà Nẵng

Siêu thị Đặc sản Miền Trung Thiên Phú Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chê – Quán Coffee 2Q

Quán Coffee 2Q
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Major Store

MAJOR STORE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Coffee Tour Hàn Quốc

Shop Coffee Tour Hàn Quốc
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime