Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên pha chế – Vietnam Chocolate House

Vietnam Chocolate House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Seven Colors Coffee

Seven Colors Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, tạp vụ – Brand Chilli Thai và BoatNoodle hủ tiếu thuyền

Brand Chilli Thai và BoatNoodle hủ tiếu thuyền
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Catpalands Coffee

Catpalands Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bizzy Bee Coffee

Bizzy Bee Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Truck Café

The Truck Café
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Yo Yummy Ơi – Asian Food Court

Yo Yummy Ơi – Asian Food Court
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Kaytea Coffee

Kaytea Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Good Food Daily Quận 2

Good Food Daily Quận 2
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ponita Cafe

Ponita Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Gem Coffee Bike

Gem Coffee Bike
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp – Quán hủ tiếu Mỹ Tho

Quán hủ tiếu Mỹ Tho
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – SOO – Premium Soft Ice – Cream

SOO - PREMIUM SOFT ICE-CREAM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Café Hồ Bơi An Phú

CAFE HỒ BƠI AN PHÚ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – EARLY Coffee

EARLY Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime