Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên thời vụ phục vụ suất ăn học sinh

Tuyển nhân viên thời vụ phục vụ suất ăn học sinh

Công ty thực phẩm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – CAM Coffee by ĐỆ NHẤT BÁNH CAM

CAM Coffee by ĐỆ NHẤT BÁNH CAM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Terraviva Pizza

Terraviva Pizza
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Speedy Coffee

SPEEDY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Lavy Cottage

Lavy Cottage
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Coffee Love

THE COFFEE LOVE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Gong Indochine Thảo Điền

GONG INDOCHINE THẢO ĐIỀN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng The Snap Cafe

Nhà hàng The Snap Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Terraviva Pizza

Terraviva Pizza
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyên nhân viên pha chế – KayTea & More

KayTea & More
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm cà phê Bà Lan

TIỆM CÀ PHÊ BÀ LAN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Roast & Smoke Thao Dien

Roast & Smoke Thao Dien
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ba Lá Trà Sala

Ba Lá Trà Sala
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Lavy Cottage

Lavy Cottage
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Kute Donuts

Kute Donuts
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime