Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên phục vụ – Dose Coffee

DOSE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Roast & Smoke

ROAST & SMOKE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – AA Coffee

AA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tywi B.- House of Croissant & Baguette

Tywi B.- House of Croissant & Baguette
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Cafe 24 Beat

Tiệm Cafe 24 Beat
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Ngói Đỏ Coffee and Tea

Ngói Đỏ Coffee and Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – The Snap Café

The Snap Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rạp BHD Star

Rạp BHD Star
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Angel-in-us Coffee An Phú

Angel-in-us Coffee An Phú
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – TEH Coffee

TEH Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The K Café & Showroom

THE K CAFE & SHOWROOM
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ. – Chipi’s House & Saigon Coffee

CHIPI’S HOUSE & SAIGON COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Avenue Saigon

Avenue Saigon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kiiro CaFe – Pancake&Cream

Kiiro CaFe - Pancake&Cream
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, pha chế – Quán Cafe Thuần Chay

Quán Cafe Thuần Chay
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime