Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên bán hàng ca sáng

Tuyển nhân viên bán hàng ca sáng

Xôi Gánh
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giao hàng – Nhà hàng Hàn Quốc

Nhà hàng Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – COFFEE Tal 1919

COFFEE Tal 1919
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop A3

Shop A3
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Aa coffee

Aa coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Dookki Viet Nam

Dookki Viet Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì bếp Én

Bánh mì bếp Én
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Aa coffee

Aa coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên photocopy – Cửa hàng photocopy

Cửa hàng photocopy
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì Én

Bánh mì Én
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Siêu thị Metro

Siêu thị Metro
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – FOODTRUCK

FOODTRUCK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Aa coffee

Aa coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên chạy bàn – Quán anh mập

Quán anh mập
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Flo ritta soap flowers

Flo ritta soap flowers
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime