Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên pha chế – iTechBlack – Coworking Incubator

iTechBlack - Coworking Incubator
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Bếp Võ

Bếp Võ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Sinh Tố Tao Đàn

SINH TỐ TAO ĐÀN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Rang Rang Coffee

Rang Rang Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống xôi Phố Cổ

Hệ thống xôi Phố Cổ
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Avenue Saigon

Avenue Saigon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán TT Drink and Tea

Quán TT Drink and Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – VND Home Coffee

VND HOME COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Café Hồ Bơi – The Rustic

Café Hồ Bơi – The Rustic
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Dalaland Coffee

Quán Dalaland Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng hải sản Nage Eatery

Nhà hàng hải sản Nage Eatery
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Kem Bơ May

KEM BƠ MAY
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Thương hiệu cà phê Cafeda

Thương hiệu cà phê Cafeda
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm Café Marcel

Tiệm Café Marcel,
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Pasta Fresca Saigon

PASTA FRESCA SAIGON
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime