Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên pha chế – The Bros Coffee

The Bros Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Capone’s Chicago Deep Dish Pizza and Street Food

Capone's Chicago Deep Dish Pizza and Street Food
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Central Coffee

Central Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Café Tcc

CAFE TCC
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ ,pha chế – Quán Phở Sâm Ngọc Lâm

Quán Phở Sâm Ngọc Lâm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chao Đảo

Chao Đảo
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Nuts Valley

The Nuts Valley
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Burger Việt

BURGER VIỆT
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 86 Proof Whiskey Bar

86 Proof Whiskey Bar
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Googoo Minimart & Coffee – Bakery

GOOGOO - MINIMART & COFFEE – BAKERY
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cocoon Café – Bistro

Cocoon Café - Bistro
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bami Chamu Thảo Điền

Bami Chamu Thảo Điền
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – The Barista

The Barista
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Saigon Neo

Saigon Neo
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tavolo Dello Chef

TAVOLO DELLO CHEF
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime