việc làm thêm quận 2

Tuyển nhân viên phục vụ – Khu Leo Núi Quận 2 (Parkson Cantavil)

Khu Leo Núi Quận 2 (Parkson Cantavil)
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Friends Cafe

Quán Friends Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán 3L’s Coffee

Quán 3L's Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Node Coffee

Quán Node Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyên nhân viên phục vụ – Nhà hàng Spice Estella

NHÀ HÀNG SPICE ESTELLA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên Thu ngân, phục vụ – Quán Cafe Kokois

Quán Cafe Kokois
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Dan D Pak

Cửa hàng Dan D Pak
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhà hàng Hue Delights

NHÀ HÀNG HUE DELIGHTS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Nhật Bushi

NHÀ HÀNG NHẬT BUSHI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Bé Sành Điệu.

Shop Bé Sành Điệu.
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng – Công ty TNHH JMADVERTISEMENT

Tuyển nhân viên tư vấn bán hàng – Công ty TNHH JMADVERTISEMENT

Công ty TNHH JMADVERTISEMENT
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên thu ngân, phục vụ – Quán The Anh Em Coffee

Quán The Anh Em Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Kokois

Quán Cafe Kokois
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Dan D Pak

Cửa hàng Dan D Pak
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng July’s Kitchen

Cửa hàng July’s Kitchen
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Aa coffee

Quán Aa coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ ca tối – Quán ăn Dế Sữa Rec Rec

Quán ăn Dế Sữa Rec Rec
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Wing Tea & Coffee – Kebab

Quán Wing Tea & Coffee - Kebab
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhan viên phục vụ – Quán The Truck café (trà & café take away)

Quán The Truck café (trà & café take away)
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime