Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên phục vụ – DA Coffee Lounge

DA Coffee Lounge
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Peekabookid Cafe

Peekabookid Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Terraviva Pizza & Italian Cuisine

Terraviva Pizza & Italian Cuisine
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc Bầu 

Quán Ốc Bầu 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ,pha chế – Botanica Flowers & Plants

Botanica Flowers & Plants
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Fresyo Smoothie

FRESYO SMOOTHIE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Forpet _ Café Pet Shop

FORPET - CAFÉ PET SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Citta Caffe Roastery

Citta Caffe Roastery
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Monalis

NHÀ HÀNG MONALIS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BaoKay – Cay Đủ Thứ

BaoKay - Cay Đủ Thứ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Happy Noodle

Nhà hàng Happy Noodle
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Coastal Cali

The Coastal Cali
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mì Quảng Xa Quê

QUÁN MÌ QUẢNG XA QUÊ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Bánh Xèo Cô Nga

BÁNH XÈO CÔ NGA
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Dose Coffee

Dose Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime