Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng sữa chua Grayo

Cửa hàng sữa chua Grayo
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Coffee Love

THE COFFEE LOVE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên telesales – Công ty BĐS

Công ty BĐS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Container Pub

Coffee Container Pub
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Brim Coffee House

Brim Coffee House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Som Tum Thai

SOM TUM THAI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Co Coffee

Co Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống Dolphy Cafe

Hệ thống Dolphy Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Sinh Tố Tao Đàn

SINH TỐ TAO ĐÀN
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Khu Vui Chơi Glow Up Minigolf

Khu Vui Chơi Glow Up Minigolf
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Baraen Coffee

Baraen Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bistro 186

Bistro 186
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Long Black Kaffe

LONG BLACK KAFFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Roast & Smoke

ROAST & SMOKE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime