Việc Làm Thêm Quận 2

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Ơi

Quán Cafe Ơi
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán gà rán mang đi

Tuyển nhân viên bán gà rán mang đi

Cửa hàng Gà Rán
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – ALPSMA Cafe

ALPSMA Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Roast & Smoke

Roast & Smoke
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ba Lá Trà Sala

Ba Lá Trà Sala
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nine Colors

Nine Colors
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm cà phê 24h Garage Coffee

Tiệm cà phê 24h Garage Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng thuần chay Loving Hut Gvive

Nhà hàng thuần chay Loving Hut Gvive
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , tạp vụ -Hum Vegetarian Garden & Restaurant

𝐇𝐮𝐦 𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 & 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐡𝐮𝐦
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Xuồng Ba Lá

Nhà hàng Xuồng Ba Lá
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Café Bewand

Café Bewand
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Loving Hút Gvive

LOVING HUT GVIVE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Garden Kisses

GARDEN KISSES
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Fresyo Smothie

FRESYO SMOOTHIE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giao hàng – Nhà hàng Hàn Quốc Suljari

Nhà hàng Hàn Quốc Suljari
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime