Nhân Viên Thu Ngân

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Poza Cafe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Poza Cafe

Poza Cafe
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên soạn hàng, đóng hàng, thu ngân – Cửa hàng Angle Kids

Tuyển nhân viên soạn hàng, đóng hàng, thu ngân – Cửa hàng Angle Kids

Cửa hàng Angle Kids
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí theo ca – Trà tranh Bụi Phố

Tuyển nhân viên các vị trí theo ca – Trà tranh Bụi Phố

Trà tranh Bụi Phố
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên thu ngân – Nhà hàng The B

Tuyển nhân viên thu ngân – Nhà hàng The B

Nhà hàng The B
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển pha chế, phục vụ, thu ngân, trưởng ca – Chuỗi Coffee Gardenista

Tuyển pha chế, phục vụ, thu ngân, trưởng ca – Chuỗi Coffee Gardenista

Chuỗi Coffee Gardenista
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển chạy bàn, bếp, pha chế, thu ngân – Bá phố nhạc đường

Tuyển chạy bàn, bếp, pha chế, thu ngân – Bá phố nhạc đường

Bá phố nhạc đường
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển bếp, thu ngân, phục vụ – Nhà hàng chay Hương Đạo

Tuyển bếp, thu ngân, phục vụ – Nhà hàng chay Hương Đạo

Nhà hàng chay Hương Đạo
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, thu ngân – Nhà hàng The B

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, thu ngân – Nhà hàng The B

Nhà hàng The B
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Hệ thống mẹ và bé BestBABY

Tuyển nhân viên các vị trí – Hệ thống mẹ và bé BestBABY

Hệ thống mẹ và bé BestBABY
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Sữa chua trân châu Hạ Long

Tuyển nhân viên các vị trí – Sữa chua trân châu Hạ Long

Sữa chua trân châu Hạ Long
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Roza Cafe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Roza Cafe

Roza Cafe
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển pha chế, phục vụ, trông xe, thu ngân – Tiệm trà chanh Đà Nẵng

Tuyển pha chế, phục vụ, trông xe, thu ngân – Tiệm trà chanh Đà Nẵng

Tiệm trà chanh Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime