Nhân Viên Thu Ngân

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Paradise Coffee

QUÁN PARADISE COFFE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Vy’Garden Coffee

QUÁN VY' GARDEN COFFE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Trà Sữa Ding Tea Cantalvil Q2

Quán Trà Sữa Ding Tea Cantalvil Q2
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Halei Shop

𝗛𝗮𝗹𝗲𝗶 𝗦𝗵𝗼𝗽
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhà hàng Mint Bistro – Thai’s Food & Coffee

Nhà hàng Mint Bistro - Thai's Food & Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Phương Nam_ Món Ngon Miền Nam

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Phương Nam_ Món Ngon Miền Nam

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM - MÓN NGON MIỀN NAM
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Tiệm Nét X Center

TIỆM NÉT X CENTER
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Trà Sữa Obii

TRÀ SỮA OBII
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Cửa hàng Master Tea

Cửa hàng Master Tea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Viva Cafe và Gà Nướng Lu

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Viva Cafe và Gà Nướng Lu

VIVA CAFE VÀ GÀ NƯỚNG LU
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – TBROs – Tiệm Trà Chanh

TBROs - Tiệm Trà Chanh
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Tiệm YT Juice – Nước ép, sinh tố

Tiệm YT Juice - Nước ép, sinh tố
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Tiệm CyberCore Gaming Sake

Tiệm CyberCore Gaming Sake
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime