Nhân Viên Thu Ngân

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng KFC The Manor

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng KFC The Manor

Nhà hàng KFC The Manor
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nấu ăn, thu ngân, kế toán – Game Apex

Tuyển nhân viên nấu ăn, thu ngân, kế toán – Game Apex

Game Apex
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Hệ thống nhà hàng Golden Gate

Tuyển nhân viên các vị trí – Hệ thống nhà hàng Golden Gate

Hệ thống nhà hàng Golden Gate
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Cửa hàng Hà Anh Tastyfood

Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Cửa hàng Hà Anh Tastyfood

Cửa hàng Hà Anh Tastyfood
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên thu ngân, nhân viên bếp – Cửa hàng thực phẩm sạch

Tuyển nhân viên thu ngân, nhân viên bếp – Cửa hàng thực phẩm sạch

Cửa hàng thực phẩm sạch
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên thu ngân, kế toán – Apex gaming

Tuyển nhân viên thu ngân, kế toán – Apex gaming

Apex gaming
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân lương cao – Nhà hàng Vũ Bảo

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân lương cao – Nhà hàng Vũ Bảo

Nhà hàng Vũ Bảo
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Siêu thị Alpha mart

Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Siêu thị Alpha mart

Siêu thị Alpha mart
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, thu ngân – Poza Cafe

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, thu ngân – Poza Cafe

Poza Cafe
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng Phương Nam

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng Phương Nam

Nhà hàng Phương Nam
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng cheb Beer

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng cheb Beer

Nhà hàng cheb Beer
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime