Việc Làm Thêm Quận 6

Tuyển nhân viên phục vụ – Hanoi Ngon

Hanoi Ngon
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa TiBee

Trà Sữa TiBee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm Giòn

Tiệm Giòn
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Sunday Basic

TRÀ SỮA SUNDAY BASIC
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán ăn Steakzone

Quán ăn Steakzone
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lola Korean Food

LOLA KOREAN FOOD - Chuỗi cửa hàng bán các loại đồ ăn vặt phổ biến ở Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên thời vụ phục vụ suất ăn học sinh

Tuyển nhân viên thời vụ phục vụ suất ăn học sinh

Công ty thực phẩm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Đắng Coffee

ĐẮNG COFFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ -Tiệm Mì Lola

TIỆM MÌ LOLA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trân châu dừa Cô Hiền

Trân châu dừa Cô Hiền
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, bếp – Mì 7 Cấp Độ – Sasin Hậu Giang

MÌ 7 CẤP ĐỘ - SASIN HẬU GIANG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – A-Coffee

A-COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cjuice Detox

Cjuice Detox
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Moon Food

Trà Sữa Moon Food
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Sonoma Café

SONOMA CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime