Việc Làm Thêm Quận 6

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Reebond

Cửa hàng Reebond
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – A Nụ Milktea

A Nụ Milktea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Anam Coffee

ANAM COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – DakrocoQ6

DakrocoQ6
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bò nướng Fuket

Bò nướng FUKET
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống kem cuộn KL

HỆ THỐNG KEM CUỘN TL
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Tiệm Café Pallet

TIỆM CAFE PALLET
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm Cafe Pallet

Tiệm Cafe Pallet
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Olala Coffee

Olala Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Dakroco Coffee

Dakroco Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Bùi Văn

Cafe Bùi Văn
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BẾP ELLY Nguyễn – Kem Cuộn Thái Lan

BẾP ELLY Nguyễn - Kem Cuộn Thái Lan
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng nhạc cụ DamRe

Cửa hàng nhạc cụ DamRe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bò Nướng Fuket

Bò Nướng FUKET
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Man Tea

MAN TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime