Việc Làm Thêm Quận 6

Tuyển nhân viên giặt là – Giặt Sấy Quận 6 – AClean Laundry

Giặt Sấy Quận 6 - AClean Laundry
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Bắp

Trà sữa Bắp
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Tiki- Taka

Trà sữa Tiki- Taka
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Xí Xọn milk tea

Trà sữa Xí Xọn milk tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mỳ Quảng Cô Sáu

Mỳ Quảng Cô Sáu
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sake Cafe

SAKE CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kafe Kây Khế

Kafe Kây Khế
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kafe Kây Khế

Kafe Kây Khế
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chay Phùng Duyên

QUÁN CHAY PHÙNG DUYÊN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kat in Love

Kat in Love
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Đại Lộ Coffee

Đại Lộ Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Remax Café

REMAX CAFE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Đại Lộ Coffee

Đại Lộ Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa và ăn vặt chiên – nướng

QUÁN TRÀ SỮA VÀ ĂN VẶT CHIÊN - NƯỚNG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nãy Tea & Coffee

LAXY TEA &COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime