Việc Làm Thêm Quận 6

Tuyển nhân viên thời vụ phục vụ suất ăn học sinh

Tuyển nhân viên thời vụ phục vụ suất ăn học sinh

Công ty thực phẩm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Đắng Coffee

ĐẮNG COFFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ -Tiệm Mì Lola

TIỆM MÌ LOLA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trân châu dừa Cô Hiền

Trân châu dừa Cô Hiền
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, bếp – Mì 7 Cấp Độ – Sasin Hậu Giang

MÌ 7 CẤP ĐỘ - SASIN HẬU GIANG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – A-Coffee

A-COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cjuice Detox

Cjuice Detox
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Moon Food

Trà Sữa Moon Food
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Sonoma Café

SONOMA CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Trà Sữa TaiWay

Tiệm Trà Sữa TaiWay
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – C JUICE Detox Tea Smoothie.

C JUICE Detox Tea Smoothie.
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, pha chế – Wonder Kids Coffee

Wonder Kids Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Hi Gogo

Trà sữa Hi Gogo
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Disum A Dục

Quán Disum A Dục
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Reebond

Cửa hàng Reebond
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime