Việc Làm Thêm Quận 6

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Non Nước Coffee

Non Nước Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Gon Coffee

GON COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Midori Sport

Shop Midori Sport
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sớm Cà Phê

Quán Sớm Cà Phê
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Chu Tea

Trà sữa CHU TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa Nọng

Quán Trà Sữa Nọng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Vin coffee

Quán Vin coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thiên Đường Quà Tặng Padogi

Thiên Đường Quà Tặng Padogi
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bảo Coffee

QUÁN BẢO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán ăn dimsum

Quán ăn dimsum
 • Hồ Chí Minh
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng gia dụng TÂN VẠN LỢI

Cửa hàng gia dụng TÂN VẠN LỢI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Royaltea

Royaltea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – COLORMAN FOODMART

COLORMAN FOODMART
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Milano Coffee

Milano Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên chốt đơn – Shop quần áo online

Shop quần áo online
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime