Nhân Viên Lễ Tân

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ bàn ca tối – Trà đạo Japanese Lounge

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ bàn ca tối – Trà đạo Japanese Lounge

Trà đạo Japanese Lounge
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng Vua chả cá

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng Vua chả cá

Nhà hàng Vua chả cá
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Miền Trung

Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Miền Trung
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, bán hàng – Showroom Ywines

Showroom Ywines
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – EMO SPA

EMO SPA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Công ty Dream Album SG

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Công ty Dream Album SG

Công ty Dream Album SG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Công ty Dream Album SG

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Công ty Dream Album SG

Công ty Dream Album SG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí lương cao – Công ty Dream Tân Châu

Tuyển nhân viên nhiều vị trí lương cao – Công ty Dream Tân Châu

Công ty Dream Tân Châu
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – RED Coffee

RED Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Theo Giờ
 • Parttime
Tuyển nhân viên bảo vệ – Làm tại siêu thị Big C Thăng Long

Tuyển nhân viên bảo vệ – Làm tại siêu thị Big C Thăng Long

Làm tại siêu thị Big C Thăng Long
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân, kế toán – Công ty ảnh Dream T&C

Tuyển nhân viên lễ tân, kế toán – Công ty ảnh Dream T&C

Công ty ảnh Dream T&C
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên thư ký ca chiều – Công ty Phoenix Prep

Tuyển nhân viên thư ký ca chiều – Công ty Phoenix Prep

Công ty Phoenix Prep
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng cheb Beer

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Nhà hàng cheb Beer

Nhà hàng cheb Beer
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí, làm theo ca – Công ty Dream T&C

Tuyển nhân viên các vị trí, làm theo ca – Công ty Dream T&C

Công ty Dream T&C
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime