Nhân Viên Lễ Tân

Tuyển nhân viên các vị trí, làm theo ca – Công ty Dream T&C

Tuyển nhân viên các vị trí, làm theo ca – Công ty Dream T&C

Công ty Dream T&C
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Tuyển nhân viên các vị trí – Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE

Nhà hàng BEIRUT KITCHEN & LOUNGE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển chạy bàn, bếp, pha chế, thu ngân – Bá phố nhạc đường

Tuyển chạy bàn, bếp, pha chế, thu ngân – Bá phố nhạc đường

Bá phố nhạc đường
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng lương cao – Koha Club ( Khách sạn Bảo Sơn)

Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng lương cao – Koha Club ( Khách sạn Bảo Sơn)

Koha Club ( Khách sạn Bảo Sơn)
 • Hà Nội
 • Trên 10 triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Công ty Dream T&C

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Công ty Dream T&C

Công ty Dream T&C
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Nhà hàng Japanese Lounge Bar

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Nhà hàng Japanese Lounge Bar

Nhà hàng Japanese Lounge Bar
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách sạn Lucky Hotel

Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách sạn Lucky Hotel

Khách sạn Lucky Hotel
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – WeShare Coworking Space

WeShare Coworking Space
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Vital Fitness Định Công

Vital Fitness Định Công
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Moscow Piano

MOSCOW PIANO
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân ca tối – Nhà hàng trà đạo Nhật Bản Janpanese Lounge

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân ca tối – Nhà hàng trà đạo Nhật Bản Janpanese Lounge

NHÀ HÀNG TRÀ ĐẠO NHẬT BẢN JAPANESE LOUNGE
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Tiệm Heli Nails

TIỆM HELI NAILS
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Tiệm nails DiDan

Tiệm nails DiDan
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime