nhân viên lễ tân

Tuyển nhân viên kế toán, lễ tân, nhận file – Công ty Dream Album Tân Châu

CTY DREAM ALBUM TÂN CHÂU
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Đặc sản Hoàng Tín

Nhà hàng Đặc sản Hoàng Tín
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung tâm boxing F&K và Key kickfit

Trung tâm boxing F&K và Key kickfit
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà Hàng Cối Xay Gió

Nhà Hàng Cối Xay Gió
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân, pha chế – Nhà Hàng Ẩm Thực Danang Corner

Nhà Hàng Ẩm Thực Danang Corner
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN NHIỀU VỊ TRÍ – KHÁCH SẠN BRODY BEACH

KHÁCH SẠN BRODY BEACH
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên buồng phòng, lễ tân – Khách sạn Hùng Thư

Khách sạn Hùng Thư
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Nhà hàng Phố Cổ

Nhà hàng Phố Cổ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Spa Quê Một cục

SPA QUÊ MỘT CỤC
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên Lễ tân – Lơ Boutique

LƠ BOUTIQUE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Ảnh viện Vivian

ẢNH VIỆN VIVIAN
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách sạn Funtour

Khách sạn Funtour
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Nhà hàng Sơn Điền

Nhà hàng Sơn Điền
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung tâm nghệ thuật Trống Đồng Hà Nội

TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT TRỐNG ĐỒNG HÀ NÔI
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân tại – Luci’s House Hostel

Luci's House Hostel
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, lễ tân – Quán Newstyle Coffee

QUÁN NEWSTYLE COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – CLB Wofit Fitnees & Yoga

CLB WOFIT FITNESS & YOGA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách sạn Cactusrine

Khách sạn Cactusrine
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Hệ thống nhà hàng Dê Nghĩa

Hệ thống nhà hàng Dê Nghĩa
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, nhận file – Công ty Dream Album Tân Châu

CÔNG TY DREAM ALBUM TÂN CHÂU
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime