nhân viên lễ tân

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung Tâm Duckickfit

Trung Tâm Duckickfit
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung tâm AC Gym

Trung tâm AC Gym
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Khách sạn V.I.P’S House

Khách sạn V.I.P'S House
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Bể bơi Sunrise Club

Bể bơi Sunrise Club
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, đóng gói – Công ty In Ảnh KTS Lê Hoàng

Công ty In Ảnh KTS Lê Hoàng
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Toxit

Nhà hàng Toxit
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Thống Gia

Nhà hàng Thống Gia
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách sạn Vĩnh Trung Plaza Apartments

Khách sạn Vĩnh Trung Plaza Apartments
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Organic

Nhà hàng Organic
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Khách sạn Gold 5 Đà Nẵng

Khách sạn Gold 5 Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Nhà hàng Hải Sản Cá Lửa

Nhà hàng Hải Sản Cá Lửa
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Hệ thống CLB Fit

Hệ thống CLB Fit
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ – Quán nhậu Dê Nghĩa IV

Quán nhậu Dê Nghĩa IV
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Nhà hàng Kiều Quán Hoa

Nhà hàng Kiều Quán Hoa
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách sạn Iris Boutique Hotel

Khách sạn Iris Boutique Hotel
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân, buồng phòng – Khách Sạn Lucky Hotel

Tuyển nhân viên lễ tân, buồng phòng – Khách Sạn Lucky Hotel

KHÁCH SẠN LUCKY HOTEL
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Royal Restaurant – Ẩm Thực Trung Hoa

Nhà hàng Royal Restaurant - Ẩm Thực Trung Hoa
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, lễ tân – Nhà hàng Louis

Nhà hàng Louis
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Tuấn & Tú

NHÀ HÀNG TUẤN & TÚ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Khách sạn Sea Garden

Khách sạn Sea Garden
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime