Nhân Viên Lễ Tân

Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách sạn Lucky Hotel

Tuyển nhân viên buồng, bell, sale, lễ tân – Khách sạn Lucky Hotel

Khách sạn Lucky Hotel
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – WeShare Coworking Space

WeShare Coworking Space
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Vital Fitness Định Công

Vital Fitness Định Công
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Moscow Piano

MOSCOW PIANO
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân ca tối – Nhà hàng trà đạo Nhật Bản Janpanese Lounge

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân ca tối – Nhà hàng trà đạo Nhật Bản Janpanese Lounge

NHÀ HÀNG TRÀ ĐẠO NHẬT BẢN JAPANESE LOUNGE
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Tiệm Heli Nails

TIỆM HELI NAILS
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Tiệm nails DiDan

Tiệm nails DiDan
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân , trông xe – Hẻm Bia ( Lost In Hong Kong)

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân , trông xe – Hẻm Bia ( Lost In Hong Kong)

HẺM BIA ( LOST IN HONG KONG)
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung tâm Thể Thao Văn Hoá

Trung tâm Thể Thao Văn Hoá
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Quán Pha Kê Coffee House

PHA KÊ COFFEE HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Phòng tập Fit.N.Grit

PHÒNG TẬP FIT.N.GRIT
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Vua Chả Cá

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Vua Chả Cá

Nhà hàng Vua Chả Cá
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung tâm âm nhạc Guitar Passion

Trung tâm âm nhạc Guitar Passion
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime