Nhân Viên Lễ Tân

Tuyển nhân viên lễ tân – X-Swan Dance Studio

X-Swan Dance Studio
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Hải Sản – Thú rừng VIP cao cấp

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Hải Sản – Thú rừng VIP cao cấp

Nhà hàng Hải Sản - Thú rừng VIP cao cấp
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân – Bar Nhật

Tuyển nhân viên lễ tân – Bar Nhật

Bar Nhật
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Ohashi

OHASHI
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Heaven Gaming 2

Heaven Gaming 2
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân – Vanilla Bar & Lounge

Tuyển nhân viên lễ tân – Vanilla Bar & Lounge

VANILLA BAR & LOUNGE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, spa – L’spa

L'spa
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Linh Trung Bazaar

LINH TRUNG BAZAAR
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên lễ tân , bán hàng – The Nam An Crafts & Café

The Nam An Crafts & Café
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, lễ tân – Brilliant Seafood

BRILLIANT SEAFOOD
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên lễ tân – Hệ thống căn hộ dich vụ Istay( istay.vn)

Tuyển nhân viên lễ tân – Hệ thống căn hộ dich vụ Istay( istay.vn)

HỆ THỐNG CĂN HỘ DỊCH VỤ ISTAY( ( istay.vn)
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên lễ tân , thu ngân – Trung tâm chăm sóc xe

TRUNG TÂM CHĂM SÓC XE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên lễ tân – ADT Coffee & Food

ADT COFFE & FOOD
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân – Nhà Hàng Cuội Nguồn 2

Nhà Hàng Cuội Nguồn 2
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – Trung tâm B-HOUSE Fit & Dance Studio

Trung tâm B-HOUSE Fit & Dance Studio
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime