Việc Làm Thêm Quận Bình Tân

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Sky O Coffee & Milk Tea

SKY O COFFEE & MILK TEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hủ Tiếu Mực Ông Già CaLi

Hủ Tiếu Mực Ông Già CaLi
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coconino Bình Tân

COCONINO BÌNH TÂN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MQ Coffee & Tea

MQ COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Life Coffee

LIFE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chuỗi Kem Cà phê Monterosa

Chuỗi Kem Cà phê Monterosa
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mya Coffee

Mya Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng OneCha

OneCha
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng cà phê Gain More

NHÀ HÀNG CÀ PHÊ GAIN MORE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Nova

COFFEE NOVA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyêmr nhân viên phục vụ – Chop Chop – Trà Sữa & Ăn Vặt

Chop Chop - Trà Sữa & Ăn Vặt
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Sanhi Coffee Bình Tân

SANHI COFFEE Bình Tân
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lekofe

LEKOFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Feta Coffee

FETA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sky O Coffee & Milk Tea

SKY O COFEE & MILK TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime