Việc Làm Thêm Quận Bình Tân

Tuyển nhân viên bán hàng –  Chuỗi Cửa hàng Ánh Sáng

 Chuỗi Cửa hàng Ánh Sáng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nặn đất sét – Shop quà tặng đồ handmade

SHOP QUÀ TẶNG ĐỒ HANDMADE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Nâu Store

Nâu Store
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Cầu Đất Coffee

Quán Cầu Đất Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Xe Container 

Quán Cafe Xe Container 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cũ Cafe

QUÁN CŨ CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Valen Coffee

QUÁN VALEN COFFEE BÌNH TÂN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Qúan Tohi Coffee

QUÁN TOHI COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop HaNa Handmade

Shop HaNa Handmade
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán lẩu gà ớt hiểm 109

Quán lẩu gà ớt hiểm 109
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán hủ tiếu cá Chế Khiếm

Quán hủ tiếu cá Chế Khiếm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Jardin De Café

Quán Jardin De Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop HaNa Handmade

Shop HaNa Handmade
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa Hàng Tohi Coffee & Tea

CỬA HÀNG TOHI COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Aqualinkja Coffee

Quán Aqualinkja Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime