Việc Làm Thêm Quận Bình Tân

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – TILA coffee & tea

TILA coffee & tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Tròn

TRÀ SỮA TRÒN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Hoàng Sở Kid

Hoàng Sở Kid
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Nami Shop

NAMISHOP
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – FC Good Coffee

FC GOOD COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Buffet Út Yến BBQ

Buffet Út Yến BBQ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hota Vina Cofffee

HOTA VINA COFFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói đồ chơi trẻ em

ĐỒ CHƠI TRẺ EM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ciao Kafé

Ciao Kafé
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà Phê LaLaLand

Cà Phê LaLaLand
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà Phê We

Cà Phê We
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mai’s Huose Kid Club and Coffee

Mai's Huose Kid Club and Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Ciao Kafé

Ciao Kafé
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Timi Coffee

TIMI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nikita Coffee

NIKITA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime