Việc Làm Thêm Quận Bình Tân

Tuyển nhân viên đóng gói – Shop Ăn Vặt Hidu

SHOP ĂN VẶT HIDU
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Trung Nguyên

Cửa hàng Trung Nguyên
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – FC Good Coffee

FC GOOD COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Phi Anh Coffee

Phi Anh Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên kho – Trung tâm Âm nhạc Thu Nhạc

Trung tâm Âm nhạc Thu Nhạc
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Coffee Gia Khánh An

Tiệm Coffee Gia Khánh An
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Kimono Coffee

Quán Kimono Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Homie Coffee

Homie Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phoenix Coffee

PHOENIX COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Xanh Coffee

XANH COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lâm Nguyên Coffee

LÂM NGUYÊN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Lâm Nguyên Coffee

Quán Lâm Nguyên Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Ngoại Ô

Coffee Ngoại Ô
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Enjoy cafe & Restaurantm

Enjoy cafe & Restaurantm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Phoenix Coffee

PHOENIX COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime