Việc Làm Thêm Quận Bình Tân

Tuyển nhân viên phục vụ – Lâm Nguyên Coffee

LÂM NGUYÊN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Lâm Nguyên Coffee

Quán Lâm Nguyên Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Ngoại Ô

Coffee Ngoại Ô
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Enjoy cafe & Restaurantm

Enjoy cafe & Restaurantm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Phoenix Coffee

PHOENIX COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Giàng Cà phê

QUÁN GIÀNG CÀ PHÊ
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sài Gòn Rose Coffee

Sài Gòn Rose Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Bon

Quán Coffee Bon
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Ánh Sáng

Cửa hàng Ánh Sáng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Naked – Tea, Coffee and Beer

Naked - Tea, Coffee and Beer
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Coffee Bay

Quán Coffee Bay
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống cửa hàng Cheers

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CHEERS
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún đậu mắm tôm Cô Chủ Nhỏ

Bún đậu mắm tôm Cô Chủ Nhỏ
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Saigon Groups Coffee

SAIGON GROUPS COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime