Nhân Viên Bảo Vệ

Tuyển nhân viên bảo vệ – Cửa hàng thực phẩm San Hà Food

Cửa hàng thực phẩm San Hà Food
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bảo vệ làm việc tại Big C Thăng Long

Tuyển nhân viên bảo vệ làm việc tại Big C Thăng Long

Công ty bảo vệ
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, bảo vệ – Cửa hàng Hi Bro Coffee

CỬA HÀNG HI BRO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, bảo vệ – Quán Dê Đồng Nghệ

Quán Dê Đồng Nghệ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bảo vệ – Cửa hàng Hi Bro Coffee

CỬA HÀNG HI BRO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bảo vệ thời vụ, lâu dài

Tuyển nhân viên bảo vệ thời vụ, lâu dài

Công ty Bảo Vệ
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bảo vệ – Highlands Star City

Tuyển nhân viên bảo vệ – Highlands Star City

Highlands Star City
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí nhà hàng bao ăn ở

Tuyển nhân viên các vị trí nhà hàng bao ăn ở

Nhà hàng Lầu Việt Chính Hiệu
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bảo vệ nam nữ

Tuyển nhân viên bảo vệ nam nữ

Công ty bảo vệ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bao ăn ở – Nhà hàng Cá 38_ Vua Cá Sông

Tuyển nhân viên bao ăn ở – Nhà hàng Cá 38_ Vua Cá Sông

NHÀ HÀNG CÁ 38 - VUA CÁ SÔNG
 • Hà Nội
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime
Highland Coffee tuyển nhân viên bảo vệ

Highland Coffee tuyển nhân viên bảo vệ

Highland coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime