Việc Làm Thêm Quận Thanh Khê

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Nọng

Trà Sữa Nọng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Ánh Dương – Yến Nhà Nha Trang

Cửa hàng Ánh Dương - Yến Nhà Nha Trang
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – KBK Coffee

KBK Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha hế – Huyền Thoại Núi Coffee

HUYỀN THOẠI NÚI COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Mỹ phẩm AB Authentic

Mỹ phẩm AB Authentic
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ốc Cay Hà Nội

Ốc Cay Hà Nội
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – The Sol

The Sol
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Noz:za Cafe

Noz:za Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Flowery Cosmetic

FLOWERY COSMETIC
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Mẹ King Shop

Mẹ King Shop
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cháo dinh dưỡng KIDDY

Cháo dinh dưỡng KIDDY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Geek Town

Geek Town
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán xôi mặn Sài Gòn Chú Mập

Quán xôi mặn Sài Gòn Chú Mập
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Gaming Cyber Meow

Gaming Cyber Meow
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Ý Nhi Florist

Ý Nhi Florist
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime