Việc Làm Thêm Quận Thanh Khê

Tuyển chuyên viên tuyển dụng, tư vấn, đào tạo – Công ty RINKY

Công ty RINKY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – 43 Mét Vuông Coffee

43 MÉT VUÔNG COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – VITA Coffee

VITA Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Skynet Gaming Center

Skynet Gaming Center
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ- HUSH – Garden Cafe & Chill Danang

HUSH - Garden Cafe & Chill Danang
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu, pha chế – E’weik coffee

E’weik coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê Ngọc Tuấn

Cà phê Ngọc Tuấn
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chickylicky Gà Rán Hàn Quốc

Chickylicky Gà Rán Hàn Quốc
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – The Six

The Six
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cafe Muối mang đi Cảnh Vy

Cafe Muối mang đi Cảnh Vy
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chén Foods

Quán CHÉN FOODS
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Khu vưi chơi trẻ em Sóc Nhí Kids

KHU VUI CHƠI TRẺ EM SÓC NHÍ KIDS
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mega P Gaming

Mega P Gaming
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – KUBO Nano

KUBO Nano
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Gà Cùa Cô Út

Cửa hàng Gà Cùa Cô Út
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime