Việc Làm Thêm Quận Thanh Khê

Tuyển nhân viên thu ngân – Phòng Game Legends Gaming

Phòng Game Legends Gaming
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Ivy Cake

Cửa hàng Ivy Cake
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Sephera La Fleur

CỬA HÀNG SEPHERA LA FLEUR
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Henry Shop

Henry Shop
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng –  Vũ Khánh Babyshop

 Vũ Khánh Babyshop
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Barista Coffee

Quán Barista Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giặt là – Cửa hàng Giặt sấy lấy ngay

Cửa hàng Giặt sấy lấy ngay
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quầy thú nhún P&J

Quầy thú nhún P&J
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Xù Hằng Clothing

Shop Xù Hằng Clothing
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Gỏi Cá Bà Hiền

QUÁN GỎI CÁ BÀ HIỀN
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chilli

QUÁN CHILLI
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bách Khoa Shop

Bach Khoa Shop
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Thất Bồ Đề Đạt Ma – Bohidharma

Trà Thất Bồ Đề Đạt Ma - Bohidharma
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Vico

Quán ăn Vico
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Bonjour

Quán Coffee Bonjour
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime