Việc Làm Thêm Quận Thanh Khê

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán mì cay Sasin Hoà Cường

QUÁN MÌ CAY SASIN HÒA CƯỜNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán NewWorld Coffee & Tea

Quán NewWorld Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán SG Coffee

Quán SG Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ngộ cà phê

Quán Ngộ cà phê
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, trông xe – Cửa hàng Korea

Cửa Hàng KOREA
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop H.U.G.U Danang

SHOP H.U.G.U Danang
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hương Lam Coffee & Tea Shop

Hương Lam Coffee & Tea Shop
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee SuperCoc

Quán Coffee SuperCoc
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Coffee Lóc Cóc

Quán Coffee Lóc Cóc
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi nhà hàng Anchor

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi nhà hàng Anchor

CHUỖI NHÀ HÀNG ANCHOR
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop HY Store Fashion For Men

Shop HY Store Fashion For Men
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Antrorini Coffee

Quán Antrorini Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Vico Coffee

Quán Vico Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán trà sữa Popping Tea

QUÁN TRÀ SỮA POPPING TEA
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Ngõ St

Shop Ngõ St
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime