Việc Làm Thêm Quận 4

Tuyển nhân viên phục vụ – NAVI Caffe & Food

NAVI Caffe & Food
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cà Phê Ống

Cà Phê Ống
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tết – Trà sữa Kokoro

TRÀ SỮA KOKORO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lapusa Coffee

LAPUSA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp – Chuỗi Cyber

Chuỗi Cyber
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Leosix Fruit & Juice

Leosix Fruit & Juice
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Le Blanc. Coffee Lab & Space

LE BLANC. COFFEE LAB & SPACE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Daily Dose Coffee

Quán Daily Dose Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Mingcha Tea & Coffee

MINGCHA TEA & COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cybercore X4 Gaming

Cybercore X4 Gaming
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhome Coffee

NHOME COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, bếp – Cửa hàng Pao

CỬA HÀNG PAO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Đậu Homemade

ĐẬU HOMEMADE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Platorm Coffee

PLATFORM COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Phúc Tâm Chay

NHÀ HÀNG PHÚC TÂM CHAY
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime