Việc Làm Thêm Quận 4

Tuyển nhân viên phục vụ – Mì Cay Seoul Quận 4

Mì Cay Seoul Quận 4
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chất Black

Chất Black
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – Ăn Cơm Nhà

ĂN CƠM NHÀ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Le Blanc. Coffee&Space

Le Blanc. Coffee&Space
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , phụ bếp – Cơm Gà Chị Tư

Cơm Gà Chị Tư
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ốc Bacoloccoc

Quán ốc Bacoloccoc
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nhome Coffee

Nhome Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuba Foodaholic

Chuba Foodaholic
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chất Coffee

Quán Chất Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rum Café

RUM CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Trà sữa MayCha

Trà sữa MayCha
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bếp, phụ bếp, phục vụ – Cơm tấm A Dũng

Cơm tấm A Dũng
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp bao ăn ở – Bếp ăn online

Bếp ăn online
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì Má Hải

Bánh mì Má Hải
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì Má Hải

Bánh mì Má Hải
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime