Việc hay

Đăng tin

Hiện tại, tính năng đăng tin trên Thích Làm Thêm đang bị tạm đóng.

Do nhiều nhà tuyển dụng đăng tin lên website Thích Làm Thêm với nội dung không chính xác, sai địa chỉ, sai mức lương,… và đặc biệt không chỉ có dấu hiệu đa cấp mà còn bị phản ánh là đa cấp. Do đó, ban quản trị quyết định tạm khoá chức năng đăng tự do trên Thích Làm Thêm.

Các tin đăng sẽ được đăng trực tiếp từ BQT.

Những nhà tuyển dụng có nhu cầu đăng tin vui lòng gửi nội dung tuyển dụng về địa chỉ email tuanac.89@gmail.com. Nếu tin đăng phù hợp sẽ được đăng tải lên website miễn phí.

Xin cảm ơn!!!