Việc làm thêm quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tuấn Lê Coffee

Quán Tuấn Lê Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Quán High5 Coffee

QUÁN HIGH5 COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Khu Vui Chơi Cafe Trúc Xinh 

Khu Vui Chơi Cafe Trúc Xinh 
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Windows

Quán Coffee Windows
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop quần áo nam Huy Anh 

Shop quần áo nam Huy Anh 
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán VK Cyber Gaming

Quán VK Cyber Gaming
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Green cybergame

Quán Green cybergame
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế – T Graden Coffee

Tuyển nhân viên pha chế – T Graden Coffee

T - GARDEN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tuấn Lê Coffee

Quán Tuấn Lê Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán Cyber SKB gaming

Quán Cyber SKB gaming
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu Nam Hải

Quán nhậu Nam Hải
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Mining Book Coffee

Quán Mining Book Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhà hàng Cát Tường Viên

Nhà hàng Cát Tường Viên
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân – Shop Giày Zavi’s

Shop Giày Zavi's
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà An Nhiên

Quán trà An Nhiên
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop mỹ phẩm Elle Beauty

Shop mỹ phẩm Elle Beauty
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa Popping Tea

Quán Trà Sữa Popping Tea
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ABT Coffee

Quán ABT Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Hòa Khánh

Quán Hòa Khánh
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime