Việc Làm Thêm Quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Quán Ocha House

Quán Ocha House
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Đồng Giá Víp

ĐỒNG GIÁ VIP
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Game TheLightArena

Quán Game TheLightArena
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giặt là – Kim Cương Laundry

Kim Cương Laundry
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Quán Sam Gaming

Quán Sam Gaming
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop- ANDI in ảnh theo yêu cầu

Shop- ANDI in ảnh theo yêu cầu
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hoàng Gia Coffee

HOÀNG GIA COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Green Cyber Game Đà Nẵng

Green Cyber Game Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Saigon Brown Cafe

Saigon Brown Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán Cyber Stadium

Quán Cyber Stadium
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe, thu ngân – K7 Gaming Center

K7 GAMING CENTER
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán No.68 Coffee

Quán No.68 Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Cyber Gmae STC

CYBER GAME STC
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Đồi Xanh

Quán Coffee Đồi Xanh
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nile Coffee

NILE COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime