Việc Làm Thêm Quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên check đơn, đóng gói soạn hàng

Tuyển nhân viên check đơn, đóng gói soạn hàng

Shop Trangminhoder
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ban Sơ Coffee

BAN SƠ COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà phê Nhà Mén

Cà phê NHÀ MÉN
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân, bếp – Heaven Gaming Center

HEAVEN GAMING CENTER
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trợ giảng – Ngôi nhà trẻ thơ Lily

NGÔI NHÀ TRẺ THƠ LILY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – A – Coffee & Tea

A - Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Monaco Coffee Shophouse

MONACO COFFEE SHOPHOUSE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tuệ nghi Food

TUỆ NGHI FOOD- Siêu thị mini thực phẩm chay
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhập liệu full time lương cao

Tuyển nhân viên nhập liệu full time lương cao

Công ty
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cing Hu Tang Đà Nẵng

CING HU TANG ĐÀ NẴNG
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bakery Bánh Nhà Tú

Bakery Bánh Nhà Tú
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bello Pizza

BELLO PIZZA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bếp Tiên

Bếp Tiên
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe Ban Sơ

Cafe Ban Sơ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime