Việc Làm Thêm Quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên phục vụ – 2019 Pixar Gaming Lounge

2019 Pixar Gaming Lounge
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – T_Cafe & Milk Tea

T_Cafe & Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Warriors Gaming

Quán Warriors Gaming
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Huế Thương( Bèo nậm lọc Huế)

Quán Huế Thương( Bèo nậm lọc Huế)
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ,trông xe, pha chế – Quán RUBY Coffee & MilkTea

Quán RUBY Coffee & MilkTea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Họp Coffee

Quán Họp Coffee,
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu, thu ngân, trông xe – Cửa hàng SugazDaddy

Cửa hàng SugazDaddy
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SayBeer Quán

SayBeer Quán
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Golden Coffee Đà Nẵng

QUÁN GOLDEN COFFE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ViGi Coffee

Quán ViGi Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Memory

Quán Coffee Memory,
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chè Ngọc Bích

Quán Chè Ngọc Bích
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê Hero Bar

Quán Cà Phê Hero Bar
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Phan Thị Cafe

Quán Phan Thị Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime