Việc Làm Thêm Quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cafe Today

Cafe Today
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – 24h Mart

24h Mart
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mộc Gia Coffee – Milk Tea

Mộc Gia Coffee - Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe Hoa Viên

Cafe Hoa Viên
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tổ Dân Phố Trà Chanh

Tổ Dân Phố Trà Chanh
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Teaffee – Coffee & Tea

Teaffee - Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống MumBaby

Hệ thống MumBaby
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Giày Đại Phát

Shop Giày Đại Phát
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Buffet PinPas BBQ

Quán Buffet PinPas BBQ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – SaigonBrown Café

SaigonBrown Café
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Code Coffee

CODE Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop giày dép Việt Tuấn

Shop giày dép Việt Tuấn
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem Dừa Hawaii

KEM DỪAHAWAII
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Ông Thọ

Trà sữa Ông Thọ
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Billiards HUnTer

Billiards HUnTer
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime