Việc Làm Thêm Quận Liên Chiểu

Tuyển nhân viên phục vụ – Tổ Dân Phố Trà Chanh

Tổ Dân Phố Trà Chanh
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffe Top’s House

Coffe Top's House
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán cháo Su Su

Quán cháo Su Su
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – OUR_Cafe & Brunch

OUR_Cafe & Brunch
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Pơ Mu Coffee

Pơ Mu Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Huy Anh store

Shop Huy Anh store
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Mooncha

Trà sữa Mooncha
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Máy Tính Anhtec

MÁY TÍNH ANHTEC
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Vi Coffee

Vi Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Tiger Sugar Delivery

TIGER SUGAR DELIVERY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Phương Linh

Coffee Phương Linh
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Anh Em Billards

Anh Em Billards
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thực phẩm sạch Farm Story

THỰC PHẨM SẠCH FARM STORY
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ Thống Bê Thui Nóng Đạt Long

Hệ Thống Bê Thui Nóng ĐẠTLONG
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cherish Coffee & Dressert

Cherish Coffee & Dressert
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime