Việc làm thêm quận Liên Chiểu

TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ – QUÁN ALIBABA COFFEE

QUÁN ALIBABA COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Kem Xôi Thanh Hằng

Quán Kem Xôi Thanh Hằng
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Good’s Coffee

Quán Good's Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán – Quán Internet Mai Anh

Quán Internet Mai Anh
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bánh Kẹp Bé Lan

Quán Bánh Kẹp Bé Lan
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Hòa Khánh

Quán Hòa Khánh
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán Cyber SKB Gaming

Quán Cyber SKB Gaming
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng Mì Cay Sasin

Nhà hàng Mì Cay Sasin
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Khăn Oliver

Shop Khăn Oliver
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu bình dân Bống

Quán nhậu bình dân Bống
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ngọc Thạch Quán

Ngọc Thạch Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Nhà hàng Lộc Biển Quán

Nhà hàng Lộc Biển Quán
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Galaxy Coffee

Quán Galaxy Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe, phục vụ – Quán Happy Cafe

Quán Happy Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán City Bucks Coffee

Quán City Bucks Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bống

Quán Bống
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán HP Cyber Gaming

Quán HP Cyber Gaming
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ – QUÁN Ý LIÊN COFFEE

QUÁN Ý LIÊN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Vigi Coffee

QUÁN VIGI COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán bánh kẹp Bé Lan

QUÁN BÁNH KẸP BÉ LAN
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime