Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán To Coffee & Tea

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán To Coffee & Tea

Quán To Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cuba – Milk tea and Coffee

Cuba - Milk tea and Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Javi Coffee

QUÁN JAVI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem Dừa 72 Đường Mỹ Đình

Kem Dừa 72 Đường Mỹ Đình
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng – tiệm bánh La Muse

Nhà Hàng - tiệm bánh La Muse
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Quán Yan Cafe

Quán Yan Cafe
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Gia Phúc Café

Gia Phúc Café
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Mojo Coffee

QUÁN THE MOJO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Henika Tea & Coffee

Henika Tea & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Milk Tea & Coffee Mưa 3S

MILK TEA & COFEE MƯA 3S
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Khai Macaron

QUÁN KHAI MACARON
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Ezi Coffee

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Ezi Coffee

QUÁN EZI COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhà Hàng Cơm Niêu KOMBO Singapore

Nhà Hàng Cơm Niêu KOMBO Singapore
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Mombosin Hàn Quốc

Nhà Hàng Mombosin Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime