Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển Nhân viên Bán hàng/ Phục vụ/ Bếp – Pizza Hut

Tuyển Nhân viên Bán hàng/ Phục vụ/ Bếp – Pizza Hut

Pizza Hut
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Mì quảng ếch

Mì quảng ếch
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Poza Cafe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Poza Cafe

Poza Cafe
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, trông xe – Cafe Milano

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, trông xe – Cafe Milano

Cafe Milano
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Trà sữa Gong Cha

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Trà sữa Gong Cha

Trà sữa Gong Cha
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Smile Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Smile Coffee

Smile Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, làm đồ ăn vặt – Trà chanh Bụi phố

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, làm đồ ăn vặt – Trà chanh Bụi phố

Trà chanh Bụi phố
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, order theo ca – Nhà hàng Vũ Bảo

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, order theo ca – Nhà hàng Vũ Bảo

Nhà hàng Vũ Bảo
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, pha chế – Grin coffee

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, pha chế – Grin coffee

Grin coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca – Nhà hàng A1

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca – Nhà hàng A1

Nhà hàng A1
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phụ vụ bao ăn ở – Nhà hàng Sơn Lâm

Tuyển nhân viên phụ vụ bao ăn ở – Nhà hàng Sơn Lâm

Nhà hàng Sơn Lâm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn ở – Nhà hàng Đặc Sản Lẩu Hơi Nồi Đá

Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn ở – Nhà hàng Đặc Sản Lẩu Hơi Nồi Đá

Nhà hàng Đặc Sản Lẩu Hơi Nồi Đá
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn – Subo Coffee

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn – Subo Coffee

Subo Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Nhà hàng Bản Của Bun

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Nhà hàng Bản Của Bun

Nhà hàng Bản Của Bun
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn miễn phí – quán Tít Nướng

Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn miễn phí – quán Tít Nướng

quán Tít Nướng
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime