nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Xu Cafe’s

XU CAFE'
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Wen Xing

Nhà hàng Wen Xing
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Thái Hoàng

Quán Cafe Thái Hoàng
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng mì cay Sasin Hòa Khánh

Nhà hàng mì cay Sasin Hòa Khánh
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Quán Fmax Garden Coffee

Quán Fmax Garden Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Rue Lamblot & Mother’s Kitchen

RUE LAMBLOT & MOTHER’S KITCHEN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà Không Cửa Cafe

Nhà Không Cửa Cafe
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân , phụ bếp – Hệ Thống Chuỗi Cửa Hàng PHỞ24

Hệ Thống Chuỗi Cửa Hàng PHỞ24
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Aqualinkja Coffee

Quán Aqualinkja Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Oza Garden Coffee

Quán Oza Garden Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Lẩu Nướng Thủy Bụng

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Lẩu Nướng Thủy Bụng

NHÀ HÀNG LẨU NƯỚNG THUỶ BỤNG TRẦN QUỐC VƯỢNG
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên quản lý, phục vụ, pha chế – Nhà hàng Healthwich Cefeteria và Hongkongtown

Tuyển nhân viên quản lý, phục vụ, pha chế – Nhà hàng Healthwich Cefeteria và Hongkongtown

NHÀ HÀNG HEALTHWICH CAFETERIA VÀ HONGKONGTOWN
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Merci Coffee

Quán Merci Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân, phục vụ – Quán Cabine Cafeteria

Quán Cabine Cafeteria
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Byy Coffee

Quán Byy Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime