Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ

quán coffee, bar , pub
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca – Tầng trệt Cosmo Cafe

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca – Tầng trệt Cosmo Cafe

Tầng trệt Cosmo Cafe
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Cơm tấm Tường Hân

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Cơm tấm Tường Hân

Cơm tấm Tường Hân
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Kiềng Restaurant

Tuyển nhân viên các vị trí lương cao – Kiềng Restaurant

Kiềng Restaurant
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán trà chanh Funny

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán trà chanh Funny

Quán trà chanh Funny
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Canh cá Thái Bình

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Canh cá Thái Bình

Canh cá Thái Bình
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Nhà hàng KFC The Manor

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Nhà hàng KFC The Manor

Nhà hàng KFC The Manor
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn ca tối – Nhà hàng A1

Tuyển nhân viên phục vụ bàn ca tối – Nhà hàng A1

Nhà hàng A1
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – MAISON DE’LICAT

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – MAISON DE’LICAT

MAISON DE’LICAT
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ quán cafe

Tuyển nhân viên phục vụ quán cafe

quán coffee, bar , pub
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – The Canteen

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – The Canteen

The Canteen
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Phở Lý Quốc Sư

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Phở Lý Quốc Sư

phở Lý Quốc Sư
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Cafe Lâm

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Cafe Lâm

Cafe Lâm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca – Quán ngan 3B

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca – Quán ngan 3B

Quán ngan 3B
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime