Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ – SINO COFEE

SINO COFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán cơm

Quán cơm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán K Cà Phê

Quán K Cà Phê
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – RETRO COFFEE

RETRO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SAKE quán

SAKE quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sài Gòn Café Đá

Sài Gòn Café Đá
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ghế Đẩu Cafe

Ghế Đẩu Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên order, pha chế – T – Cafe

T - Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Vườn Bia

Nhà hàng Vườn Bia
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Harru Quán

Harru Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cafe 360 studio

Quán cafe 360 studio
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ct4 Coffee Shop

Ct4 Coffee Shop
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 1983 Coffee

1983 Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, bảo vệ, tạp vụ – Nhà hàng bếp nhà mình

Tuyển nhân viên phục vụ, bảo vệ, tạp vụ – Nhà hàng bếp nhà mình

Nhà hàng bếp nhà mình
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, quầy bar – Highland coffee

Highland coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime