nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Bamboo

NHÀ HÀNG BAMBOO
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Matej Restaurant

NHÀ HÀNG MATEJ RESTAURANT
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Vườn Chim Tri Giao viên

Quán Cafe Vườn Chim Tri Giao viên
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tuấn Lê Coffee

Quán Tuấn Lê Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe New Royal

QUÁN CAFE NEW ROYAL
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tik Tak Coffee

QUÁN TIK TAK COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Runi Coffee

QUÁN RUNI COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Túy Loan Coffee

Quán Túy Loan Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cine Cafe

Quán Cine Cafe
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cháo Triều Châu

QUÁN CHÁO TRIỀU CHÂU
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Family Coffee

QUÁN FAMILY COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng cà phê RuNam Boutique

Nhà hàng cà phê RuNam Boutique
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Trà sữa Ou Chá

Quán Trà sữa Ou Chá
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee bluesky

Quán Coffee bluesky
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê truyền thống

Quán cà phê truyền thống
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giao hàng – Nhà hàng Pizza Hut Trung Hòa

NHÀ HÀNG PIZZA HUT TRUNG HÒA
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa Pozaa Tea

QUÁN TRÀ SỮA POZAA TEA
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng GeyLang

Nhà Hàng GeyLang
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tết Nguyên Đán – Quán T&T Coffee

Quán T&T Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống cơm niêu Thiên Lý

HỆ THỐNG CƠM NIÊU THIÊN LÝ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime