Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca

Quán nhậu
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Daeshim Coffee

𝐃𝐚𝐞𝐬𝐡𝐢𝐦 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – La Scento

LA SCENTO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DA Coffee Lounge

DA Coffee Lounge
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bunny Coffee

𝐁𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ante Café

Ante Café
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phở Quyên

Phở Quyên
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kimiwi Café 2

KIMIWI CAFE 2
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lộc Vừng Container Coffee

Lộc Vừng Container Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – TEE Coffee, Wine & More

TEE Coffee, Wine & More
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Pozaa Tea

Trà Sữa Pozaa Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Chay Chế Mai

Tiệm Chay Chế Mai ( Bình Tân Khu Tên Lửa)
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng trà sữa Lumière

Lumière là thương hiệu trà sữa từ năm 2018
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhím Café

Nhím Café
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cafe Today

Cafe Today
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime