Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Nhà hàng Nighteen Rooftop Hotpot

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Nhà hàng Nighteen Rooftop Hotpot

Nhà hàng Nighteen Rooftop Hotpot
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn ở – Nhà hàng Sơn Lâm

Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn ở – Nhà hàng Sơn Lâm

Nhà hàng Sơn Lâm
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Nhà hàng Lòng Cười

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Nhà hàng Lòng Cười

Nhà hàng Lòng Cười
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên quản lý bán hàng, pha chế – PAI Coffee and Tea

Tuyển nhân viên quản lý bán hàng, pha chế – PAI Coffee and Tea

PAI Coffee and Tea
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – trà chanh Xì trum

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – trà chanh Xì trum

trà chanh Xì trum
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ – Nhà hàng Madam Van

Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ – Nhà hàng Madam Van

Madam Van
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn – The B Original taste

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – The B Original taste

The B Original taste
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phụ quán ăn vặt – Quán cô Chanh

Tuyển nhân viên phụ quán ăn vặt – Quán cô Chanh

Quán cô Chanh
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Cuppa Coffee

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Cuppa Coffee

Cuppa Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Lotteria Nguyễn Tuân

Tuyển nhân viên phục vụ – Lotteria Nguyễn Tuân

Lotteria Nguyễn Tuân
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn ở – Phở Lý Quốc Sư

Tuyển nhân viên phục vụ bàn bao ăn ở – Phở Lý Quốc Sư

Phở Lý Quốc Sư
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Hồng Kỳ International Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Hồng Kỳ International Coffee

Hồng Kỳ International Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, nhân viên bếp – Nhà hàng Kichi-Kichi

Tuyển nhân viên phục vụ, nhân viên bếp – Nhà hàng Kichi-Kichi

Nhà hàng Kichi-Kichi
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime