Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên bell man, phục vụ – Khách sạn Azumaya

Tuyển nhân viên bell man, phục vụ – Khách sạn Azumaya

Khách sạn Azumaya
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Aroma

Quán Cafe Aroma
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Miu’s Coffe House

Quán Miu’s Coffe House
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán CN Coffee & Tea

CN COFFEE & TEA
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán S Coffee & Milk Tea Đà Nẵng

Quán S Coffee & Milk Tea Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, bếp – Nhà hàng NOI – Food & Beverage

Nhà hàng NOI - Food & Beverage
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee

Quán Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán TOHA Coffee

Quán TOHA Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giao hàng – Nhà hàng Billy

NHÀ HÀNG BILLY
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ ca tối – Nhà hàng King Hotpot

Tuyển nhân viên phục vụ ca tối – Nhà hàng King Hotpot

NHÀ HÀNG KING HOTPOT
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, phụ bếp – Nhà hàng ấn độ Maazi-Eri

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, phụ bếp – Nhà hàng ấn độ Maazi-Eri

NHÀ HÀNG ẤN ĐỘ 𝐌𝐀𝐀𝐙𝐈-𝐄𝐑𝐒
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Daily Dose Coffee

Quán Daily Dose Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán M69

QUÁN M69
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime