Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ – Haino Playstation

Tuyển nhân viên phục vụ – Haino Playstation

Haino Playstation
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn
Tuyển gấp nhiều vị trí lương cao – Nhà hàng Mazzi _ Ẩm Thực Ấn Độ

Tuyển gấp nhiều vị trí lương cao – Nhà hàng Mazzi _ Ẩm Thực Ấn Độ

NHÀ HÀNG MAAZI- ẨM THỰC ẤN ĐỘ
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, phụ bếp – Hệ thống Bò City

HỆ THỐNG BÒ CITY
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê sách BBVV COFFEE ‘n BOOK

Cà phê sách BBVV COFFEE 'n BOOK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Café Jura

Café Jura
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Ann Home

NHÀ HÀNG ANN HOME
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Buffet Chay D’Gemma

BUFFET CHAY D'GEMMA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Calm Land Coffee

CALM LAND COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Chu Dimsum House

Nhà hàng Chu Dimsum House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm bánh ngọc Lucid.Saigon

TIỆM BÁNH NGỌT LUCID.SAIGON
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DU’S  Coffee

DU'S  Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Achcha Book Coffee

Achcha Book Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Charme Maison du Vin

Nhà hàng Charme Maison du Vin
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp ,thu ngân, pha chế – Cơm Gà Hồng Xương

CƠM GÀ HỒNG XƯƠNG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Súp Lươn Khôi

SÚP LƯƠN KHÔI
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime