Nhân Viên Phục Vụ

Tuyển nhân viên phục vụ ca chiều – Quán trà Dilmah

Tuyển nhân viên phục vụ ca chiều – Quán trà Dilmah

Quán trà Dilmah
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cyber Phúc

Quán Cyber Phúc
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Trà sữa HeyTea

Cửa hàng Trà sữa HeyTea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng hải sản Cua Cốm Restaurants

Nhà Hàng hải sản Cua Cốm Restaurants
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Kem Bơ ZuZu

Quán Kem Bơ ZuZu
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng Daruma Vincom

Nhà hàng Daruma Vincom
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán No.96 – Món Ngon Hà Nội

Quán No.96 - Món Ngon Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán MiMi Smoothie Juice Tea

Quán MiMi Smoothie Juice Tea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Connect Coffee

Quán Connect Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán IEX Coffee:

Quán IEX Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Take Eat Easy

Quán Take Eat Easy
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Gu Coffee

QUÁN GU COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Phố Nghèo

Quán Cafe Phố Nghèo
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Newwind Coffee

Quán Newwind Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sunrise Gaming

QUÁN SUNRISE GAMING
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime