nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Robica Coffee

QUÁN ROBICA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng MrGoodTea

Cửa hàng MrGoodTea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Napoly Caphe hồ con rùa

QUÁN CAFE NAPOLY HỒ CON RÙA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán B.Land Coffee

QUÁN B.LAND COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Hipster Snack Bar & Coffee

Quán The Hipster Snack Bar & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Panam’ Creperie

Nhà hàng Panam’ Creperie
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Javi Coffee

QUÁN JAVI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân , pha chế – Quán Food Walker

QUÁN FOOD WALKER
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Ndian/Anh – Điêng

Coffee Ndian/Anh – Điêng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nha hàng A1 – Buffet Lẩu Hồng Kong & Dimsum

NHÀ HÀNG A1 - BUFFET LẨU HỒNG KÔNG VÀ DIMSUM
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Lava’s House Coffee & Ice Cream

Quán Lava's House Coffee & Ice Cream
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mì Vịt Tiềm Yau Chan

Quán Mì Vịt Tiềm Yau Chan
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Kosovo Coffee Shop

QUÁN KOSOVO COFFEE SHOP
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống cơm niêu Thiên lý

HỆ THỐNG CƠM NIÊU THIÊN LÝ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng nướng Hàn Quốc K Meat

NHÀ HÀNG NƯỚNG HÀN QUỐC - K- MEAT
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Quán 1970’s Food&Beer 

Quán 1970's Food&Beer 
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa Goky

Quán trà sữa Goky
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên chạy sự kiện tiệc cưới – Vy Wedding

Vy Wedding
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Nếp

NHÀ HÀNG NẾP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime