nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Quán Green House

QUÁN GREEN HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế , thu ngân – Quán Aqua Coffee Lounge

QUÁN AQUA COFFEE LOUNGE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Mạnh Lộc

NHÀ HÀNG MẠNH LỘC
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Donchicken

NHÀ HÀNG DONCHICKEN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phuc vụ – Nhà hàng Chusa

NHÀ HÀNG CHUSA
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán WaterBiz Coffee

Quán WaterBiz Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Base Jeep Coffe

Quán Base Jeep Coffe
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng trà sữa Xinshiqi

CỬA HÀNG TRÀ SỮA XINSHIQI
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng H&T đặc sản đà nẵng

NHÀ HÀNG H & T ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển gấp phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Jardin Du Vent Cafe

Quán Jardin Du Vent Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Hestia Coffee

CỬA HÀNG HESTIA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phuc vụ – Dường Như Coffee

DƯỜNG NHƯ COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bún Bò Huế

QUÁN BÚN BÒ HUẾ
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bánh Kẹp Bé Lan

Quán Bánh Kẹp Bé Lan
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Nhỏ Chân Gà

Quán ăn Nhỏ Chân Gà
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nhậu Bà Đào

Quán Nhậu Bà Đào
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu gân, pha chế – Nhà hàng Cheap Eats

NHÀ HÀNG CHEAP EATS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Trà sữa Ocha House

Quán Trà sữa Ocha House
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà sữa Hàn Quốc Meet and More

TRÀ SỮA HÀN QUỐC MEET ANH MORE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime