nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng Pizza Xtrum

Nhà hàng Pizza Xtrum
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Tokbokkily – Quán ăn Hàn Quốc

Tokbokkily - Quán ăn Hàn Quốc
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán DingYu Gongcha 

Quán DingYu Gongcha 
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ngố cà phê

Quán Ngố cà phê
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Thai Blah Blah

Nhà hàng Thai Blah Blah
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà hàng Surf Shack

Nhà hàng Surf Shack
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng PastaMania Vạn Hạnh Mall

Nhà Hàng PastaMania Vạn Hạnh Mall
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng DALUVA

NHÀ HÀNG DALUVA
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Trà Sữa Comebuy

Quán Trà Sữa Comebuy
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Him Coffee and More

Quán Him Coffee and More
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ và pha chế – Quán Nacobe coffee

Quán Nacobe coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Win Cofffee

QUÁN WIN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhan viên phục vụ, pha chế – Discovery Corners – DC Coffee

Discovery Corners - DC Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Hopper Koffie

Quán Hopper Koffie
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng trà sữa Dingtea

Cửa hàng trà sữa Dingtea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê BaKa

Quán Cà phê BaKa
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Miland Coffee 

Quán Miland Coffee 
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Robica Coffee

QUÁN ROBICA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng MrGoodTea

Cửa hàng MrGoodTea
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Napoly Caphe hồ con rùa

QUÁN CAFE NAPOLY HỒ CON RÙA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime