Việc Làm Thêm Quận 10

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Cavat Hàn Quốc

Shop Cavat Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún Đậu Tiến Hải

Bún Đậu Tiến Hải
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Heo Hana Manjoo

BÁNH HEO HANA MANJOO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cỏ Coffee

Cỏ Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hút Coffee

HÚT COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Maru Coffee

Maru Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The 1983 Coffee

The 1983 Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Tiệm Trà An Nhiên

TIỆM TRÀ AN NHIÊN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – PA Coffee Motor & Đam Mê

PA Coffee Motor & Đam Mê
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Grams Café & Pastry Store

Grams Café & Pastry Store
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Ngọt Bắc Hải

Cửa hàng Ngọt Bắc Hải
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Street Coffee

Street Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – LuXycare

LuXycare
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Vịt Mala Tê Tê

Vịt Mala Tê Tê
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ,pha chế – Cafe URS

Cafe URS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime