Việc Làm Thêm Quận 10

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Carrot Coffee

Quán Carrot Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Erik Coffee

ERIK COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kim Claypot

KIM CLAYPOT
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Keng Coffee

Keng Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trái Cây Dầm Sữa Chua Ngon Nhất Quả Đất

Trái Cây Dầm Sữa Chua Ngon Nhất Quả Đất
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sỏi Thái Quận 10

SỎI THÁI QUẬN 10
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị Finelife

Siêu thị Finelife
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Medi Food

Medi Food
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe & Hoa Petal by Petals

Quán Cafe & Hoa Petal by Petals
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Đen Đá Coffee

Đen Đá Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – A’dor Café

A’dor Café
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Maru Coffee

Maru Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Mì Ben

Bánh Mì Ben
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – MR.Simple

MR.SIMPLE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Monday Coffee

The Monday Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime