Việc Làm Thêm Quận 10

Tuyển nhân viên bán hàng – FHTT Shop

FHTT SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bún Bò Quê Mạ

Quán Bún bò Quê Mạ
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng thời trang nam Davi Store

Cửa hàng thời trang nam Davi Store
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng trà sữa EasyLife

Cửa hàng trà sữa EasyLife
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tee’s _ Quán ăn Hàn Quốc

Tee's _ Quán ăn Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ Thống KAPE Coffee

Hệ Thống KAPE Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kom Hin Store

Kom Hin Store
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Mellys Coffee

Quán Mellys Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Gem Center

GEM Center
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Kim Tien Mai Tran

Shop thời trang Kim Tien Mai Tran
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Mùa Vàng

Nhà Hàng Mùa Vàng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chú Tũn – trà đào dầm

Quán Chú Tũn - trà đào dầm
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ, pha chế – Nhà hàng XCi Gà và Bia

Nhà hàng XCi Gà và Bia
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống Rosea Crystalh

Hệ thống Rosea Crystal
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sài Gòn Kitchen Cafe

QUÁN SÀI GÒN KITCHEN CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime