Việc Làm Thêm Quận Tân Phú

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Chill Here in HongKong

Cửa hàng Chill Here in HongKong
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Đồ Chơi Yêu Thương

Cửa hàng Đồ Chơi Yêu Thương
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Thiên Thần Top Trend

Thiên Thần Top Trend
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Café BaBean

Quán Café BaBean
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Tiệm internet Stadium Gaming 3

Tiệm internet Stadium Gaming 3
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Châteraisé Aeon Mall Tân Phú

Châteraisé Aeon Mall Tân Phú
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Rank Coffee & Beer

CỬA HÀNG RANK COFFEE & BEER
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Thiên Thần Top Trend

Cửa hàng Thiên Thần Top Trend
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Na Mix  Drink & Food

Quán Na Mix  Drink & Food
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán caphe warning & beer

Quán caphe warning & beer
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Giản Coffee

QUÁN GIẢN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Thời Trang Kim Ánh

Shop Thời Trang Kim Ánh
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nova Cofee

Quán Nova Cofee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Cửa hàng Jungo

Cửa hàng Jungo
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán Bánh Kem Gia Bảo

Quán Bánh Kem Gia Bảo
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime