Việc Làm Thêm Quận Tân Phú

Tuyển nhân viên phục vụ – Ong Nâu Spaghetti

Ong Nâu Spaghetti
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Cà Phê Nàng

Tiệm Cà Phê Nàng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Bếp Nhà 73

Trà Sữa Bếp Nhà 73
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Tree Coffee

THE TREE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Thadan 3DX Coffee

THADAN 3DX COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán 2K20 BISTRO

Quán 2K20 BISTRO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MTP Acoustic Coffee

MTP Acoustic Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MT2 Cooffee

MT2 Cooffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên giao hàng lương cao

Tuyển nhân viên giao hàng lương cao

Vy Vy Shop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Chuỗi cafe pha máy GOGO

Chuỗi cafe pha máy GOGO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Ystore

Ystore
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lửa Coffee

Lửa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cơm gà Gáy Sớm

Quán cơm gà Gáy Sớm
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Cửa hàng The Pineo Coffee & Tea

CỬA HÀNG THE PINEO COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lucy Coffee

LUCY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime