Việc Làm Thêm Quận Tân Phú

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe Biển Xanh

Cafe Biển Xanh
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Dora Coffee

Dora Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Hồ câu Tôm giải trí Nguyễn Hoàng

HỒ CÂU TÔM GIẢI TRÍ NGUYỄN HOÀNG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Espresso Celladon

The Espresso Celladon
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, phục vụ, bếp – Cua Ngon

Cua Ngon
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Koi Sakai Coffee

Koi Sakai Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Faminuts House

FAMINUTS HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Meshes Tea

Meshes Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán OKA Coffee

Quán OKA Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cafe Liga

Cafe Liga
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán Café mang đi ca sáng

Quán cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên chốt đơn, đóng gói quần áo

Tuyển nhân viên chốt đơn, đóng gói quần áo

Shop thời trang
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Faminuts House

FAMINUTS HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Shine Coffee

THE SHINE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nuts Coffee

NUTS COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime