Việc Làm Thêm Quận Thủ Đức

Tuyển nhân viên phục vụ – Enso Café

ENSO CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – CoderHouse

CoderHouse
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Thảo Điền Garden Cafe

Thảo Điền Garden Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Red Carpet Bistro

Red Carpet Bistro
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Vive Gourmet Food & Wine Shop

VIVE GOURMET FOOD & WINE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Power Coffee

THE POWER COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – TOTO Trà Sữa Cà Phê – PUA Coffee & Beer

TOTO Trà Sữa Cà Phê - PUA Coffee & Beer
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Katholic Coffee

Katholic Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Lady Chic

Lady Chic
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Dolphy Cafe

Dolphy Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Valleys Coffee Sala

Valleys Coffee Sala
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Red Carpet Bistro

Red Carpet Bistro
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – A Múi Coffee & Beer

A Múi Coffee & Beer
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chè Liên Đà Nẵng

Chè Liên Đà Nẵng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhất Coffee

Nhất Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime