Việc Làm Thêm Quận Thủ Đức

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sphin Coffee

Quán Sphin Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán 90S Coffee

90S COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop GÀ Concept

Shop GÀ Concept
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Phin _ EST.2017

Quán Cafe Phin _ EST.2017
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Coffee Số

Quán Coffee Số
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Bold Coffee

QUÁN BOLD COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn vặt K-Food Kitchen

Quán ăn vặt K-Food Kitchen
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Bumba

Trà sữa Bumba
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống cửa hàng giày Hưng Thịnh

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIÀY HƯNG THỊNH
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê – Trà Nguyên Chất Song Hữu

Quán Cà Phê - Trà Nguyên Chất Song Hữu
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Friends Coffee

Quán The Friends Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Grab Kitchen

QUÁN GRAB KITCHEN
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán T- Coffee

Quán T- Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Cafe Nôi Nhà Gỗ

Quán Cafe Nôi Nhà Gỗ
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống Cafe Zalo

Hệ thống Cafe Zalo
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime