Việc Làm Thêm Quận Thủ Đức

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem tự chọn I Love Kem

Kem tự chọn I Love Kem
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê Arovi Coffee

Quán Cà phê Arovi Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán bún bò-bánh cuốn Cô Thảo

Quán bún bò-bánh cuốn Cô Thảo
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà phê Quan Coffee

Cà phê Quan Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giao hàng – The LOOP

The LOOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – ChillTown

ChillTown
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Dairy Queen

DAIRY QUEEN
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Mâm Cô Chum

MÂM CÔ CHUM
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà Phê Mr Chí

Cà Phê Mr Chí
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – B Bottle Coffee

B Bottle Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – R.O.T Store

R.O.T STORE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – EENut – Sữa hạt dinh dưỡng/ hạt dinh dưỡng

EENut - Sữa hạt dinh dưỡng/ hạt dinh dưỡng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee – Tea&- Billiard Thúy Nga

Coffee - Tea&- Billiard Thúy Nga
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hẻm phố Sài Gòn

Hẻm phố Sài Gòn
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cát Vy Coffee Koi

CÁT VY COFFEE KOI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime