Việc Làm Thêm Quận Thủ Đức

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê sách BBVV COFFEE ‘n BOOK

Cà phê sách BBVV COFFEE 'n BOOK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, bếp – Hệ thống Space Synapse

Hệ thống Space Synapse
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Cuppé

The Cuppé
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Citta Caffee Roastery

CITTÀ CAFFE ROASTERY
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Brownie By Tia

The Brownie By Tia
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Opal Coffee

Opal Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, phụ bếp – RC Bistro & Beer Craft

RC Bistro & Beer Craft
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Coffee Thằng Đen

Coffee Thằng Đen
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – La Villa French Restaurant

LA VILLA FRENCH RESTAURANT
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Con Mèo Cười Coffee & Take Away

Con Mèo Cười Coffee & Take Away
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Dan.D.Park

Dan.D.Park
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Aranna Coffee & Restaurant

Aranna Coffee & Restaurant
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe Tí Tách

Cafe Tí Tách
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Út Tròn Togo

ÚT TRÒN TOGO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà Phê Gỗ

Cà Phê Gỗ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime