việc làm thêm quận thủ đức

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Mao Tea& Coffee

Quán Mao Tea& Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop AGIAY

Shop AGIAY
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê Hoa Hồng

Quán Cà phê Hoa Hồng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán The Friends Coffee

Quán The Friends Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Gió & Nước Coffee

Quán Gió & Nước Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Amy Coffee

QUÁN AMY COFFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa Aicha

Quán trà sữa Aicha
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán hủ tiếu bò viên Tiến Hưng

Quán hủ tiếu bò viên Tiến Hưng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MR.CODA STORY Coffee & Tea

MR.CODA STORY Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê Hoa Hồng

Quán Cà phê Hoa Hồng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ và pha chế – Quán Nacobe coffee

Quán Nacobe coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Javi Coffee

QUÁN JAVI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Gió & Nước Coffee.

Quán Gió & Nước Coffee.
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán The Patio Coffee Thủ Đức

Quán The Patio Coffee Thủ Đức
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Tealive

Cửa hàng Tealive
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Phố Hội

Quán Phố Hội
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Trà sữa Bobapop Gigamall Thủ Đức

Cửa hàng Trà sữa Bobapop Gigamall Thủ Đức
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Rum Cafe

QUÁN RUM CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, lễ tân – Nhà hàng Sepia

Nhà hàng Sepia
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop houese 02

Shop houese 02
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime