Việc Làm Thêm Quận Thủ Đức

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán Cà phê Épresso take away

Quán Cà phê Épresso take away
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Bami & KaFe

Quán Bami & KaFe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê Arobi

Quán Cà Phê Arobi
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng: D.Monster Hotdog

CỬA HÀNG D.MONSTER HOTDOG
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa Miutea

QUÁN TRÀ SỮA MIUTEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Lẩu Mắm Bà Dú

Nhà hàng Lẩu Mắm Bà Dú
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Đại Nguyên Coffee

QUÁN ĐẠI NGUYÊN COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Bami & KaFe

Quán Bami & KaFe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – To’kon House

TO’KON HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Pha Kê Coffee House

Quán Pha Kê Coffee House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bán hàng – Cửa hàng Bus Station

Cửa hàng Bus Station
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán 7Am Coffee

QUÁN 7AM COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Koiland Coffee

QUÁN KOILANDS COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bán hàng – Cửa hàng Bus Station

Cửa hàng Bus Station
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Mao Tea& Coffee

Quán Mao Tea& Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime