Việc Làm Thêm Quận Thủ Đức

Tuyển nhân viên pha chế – Quán K&V Coffee

Quán K&V Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán gia lai thủ đức

QUÁN GIA LAI QUÁN THỦ ĐỨC
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán English 4u Coffee

Quán English 4u Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhà hàng TAPINLU – Lẩu HongKong Thủ Đức

Nhà hàng TAPINLU - Lẩu HongKong Thủ Đức
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống Kokul

HỆ THỐNG JOKUL
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Emyle

QUÁN CAFE EMYLE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Cachi Kids

Shop Cachi Kids
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, lễ tân – Quán Pha Kê Coffee House

Quán Pha Kê Coffee House
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán WhatEver Coffee

Quán WhatEver Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Javi Coffee

QUÁN JAVI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Spicy Box

NHÀ HÀNG SPICY BOX
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bub Coffee

Quán Bub Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, pha chế – Quán Pha Kê Coffee

Quán Pha Kê Coffee
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chi nhánh nước ép Giao

CHI NHÁNH NƯỚC ÉP GIAO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán MilanoSun Coffee

Quán MilanoSun Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime