Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Taiwan Ola Tea House

QUÁN TAIWAN OLA TEA HOUSE 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sino Coffee

QUÁN SINO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi Fastfood – trà sữa Hongkong Heek Caa

Chuỗi Fastfood - trà sữa Hongkong Heek Caa
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Hệ Thống Ghim Coffee & Tea

Hệ Thống Ghim Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê Gu Cà Việt

Quán Cà Phê Gu Cà Việt
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa Feeling Tea

Quán trà sữa Feeling Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sino Coffee and Tea

Quán Sino Coffee and Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Gà Nướng Bát Bảo Ông Tú

Gà Nướng Bát Bảo Ông Tú
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Coffee & Tea Statio

Quán The Coffee & Tea Statio
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Pipi Case

Shop Pipi Case
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Ginza Coffee

QUÁN GINZA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Ú Nà Milk Tea

QUÁN Ú NÀ MILK TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân- Nhà Ú Nà

NHÀ Ú NÀ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bảo vệ – Quán The Coffee & Tea Station

Quán The Coffee & Tea Station
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng trà sữa JUI take away

Cửa hàng trà sữa JUI take away
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime