Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên phục vụ – Không Gian Riêng Cafe

KHÔNG GIAN RIÊNG CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bò Sốt Hàu Lu

BÒ SỐT HÀU LU
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Milo Dầm Tân Khai

Milo Dầm Tân Khai
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn lương cao

Tuyển nhân viên phục vụ bàn lương cao

Ốc luộc Hà Nguyên
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cà phê muối Chú Long

CÀ PHÊ MUỐI CHÚ LONG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Mì Ơi

Bánh Mì Ơi
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – 10.07 café

10.07 café
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 10.07 Café

10.07 Café
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà Cô Châu

TIỆM TRÀ CÔ CHÂU
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bikercare Shop

Bikercare Shop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cơm Gà Tường Vy

Cơm Gà Tường Vy
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Điện tử Minh Nguyên

Điện tử Minh Nguyên
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ – Lullaby Coffee

Lullaby Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Midway Tea & Coffee

Midway Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi cửa hàng kem sữa Bing Long

BING LONG CHUỖI CỬA HÀNG KEM TRÀ SỮA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime