Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mỳ Cay Omega

Quán Mỳ Cay Omega
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Công ty Nệm Thuần Việt

CTY NỆM THUẦN VIỆT
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Hệ thống Green Garden Coffee

Hệ thống Green Garden Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Parmano Coffee

QUÁN PARMANO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sunrise Gaming

QUÁN SUNRISE GAMING
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, pha chế, phục vụ – Cửa hàng Hokkaido Tea

Cửa hàng Hokkaido Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà phê Xanh

Quán Cà phê Xanh
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Riona Juice

Cửa hàng Riona Juice
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển thời vụ triển lãm – 300k/ngày – bán hàng triển lãm

Tuyển thời vụ triển lãm – 300k/ngày – bán hàng triển lãm

Công ty cổ phần Phú Vĩnh Khang
 • Hồ Chí Minh
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Taiwan Ola Tea House

QUÁN TAIWAN OLA TEA HOUSE 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sino Coffee

QUÁN SINO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi Fastfood – trà sữa Hongkong Heek Caa

Chuỗi Fastfood - trà sữa Hongkong Heek Caa
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Hệ Thống Ghim Coffee & Tea

Hệ Thống Ghim Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê Gu Cà Việt

Quán Cà Phê Gu Cà Việt
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa Feeling Tea

Quán trà sữa Feeling Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime