Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồ chơi Rootdeep

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồ chơi Rootdeep

Cửa hàng đồ chơi Rootdeep
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bán hàng – Quán cafe Pha Lê

Quán cafe Pha Lê
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lullaby Coffee

LULLABY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Daklank Coffee

Daklank Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu – Tiệm Trà Cô Châu

TIỆM TRÀ CÔ CHÂU
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng theo ca – Cửa hàng đồ chơi RootDeep

Tuyển nhân viên bán hàng theo ca – Cửa hàng đồ chơi RootDeep

Cửa hàng đồ chơi RootDeep
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phở Trang

PHỞ TRANG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Miyu Dimsum

MIYU DIMSUM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Diao Healthy Bakery

Diao Healthy Bakery
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà cô Châu

Tiệm trà cô Châu
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Muối Tea & Coffee

Muối Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mimosa Coffee

Mimosa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Fascico

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Fascico

Cửa hàng Fascico
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sino Coffee

SINO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 99 Rooftop – Cà phê sân thượng

99 Rooftop - Cà phê sân thượng
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime