Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên phục vụ – Hồng Trà Ngô Gia

HỒNG TRÀ NGÔ GIA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Vịnh Xuân Quán Acoustic Cafe

Vịnh Xuân Quán Acoustic Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Capheta

CAPHETA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ lương cao – Quán Ốc Luộc

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ lương cao – Quán Ốc Luộc

QUÁN ỐC LUỘC
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chuỗi Kem Cà phê Monterosa

Chuỗi Kem Cà phê Monterosa
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún Bò Gia Hội

Bún Bò Gia Hội
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Parmano Cafe

Parmano Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Vịnh Xuân Quán Acoustic Cafe

Vịnh Xuân Quán Acoustic Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ăn vặt The Flan

Ăn vặt The Flan
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Eomuk – Hệ Thống Quầy Thức Ăn Nhanh Hàn Quốc

Eomuk - Hệ Thống Quầy Thức Ăn Nhanh Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cristiano Coffee

Cristiano Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Parmano Lãnh Binh Thăng

PARMANO Lãnh Binh Thăng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc Luộc Mắm Gừng

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ốc Luộc Mắm Gừng

Quán Ốc Luộc Mắm Gừng
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Hippo Tea

Trà sữa Hippo Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rau Má Vitamin

Rau Má Vitamin
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime