Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Lakkeu Town Coffee & Beer

Quán Lakkeu Town Coffee & Beer
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – LaHa Coffee

LaHa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng chè ngon 3N

CỬA HÀNG CHÈ NGON 3N
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Cơm gà Cay Tacago

CƠM GÀ 𝗧𝗔𝗖𝗔𝗬𝗢
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chicken Plus 3/2

CHICKEN PLUS 3/2
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kotu Café

KOTU CAFÉ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Đầm Sen Square

Đầm Sen Square
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Lá Coffee

LÁ COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe Lộc

Cafe Lộc
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm bánh Đức Phát

Tiệm bánh Đức Phát
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BREADCODE

BREADCODE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Like Coffee

Like Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuyện cà phê

Chuyện cà phê
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rau Má Vitamin

Rau Má Vitamin
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Notus Coffee

NOTUS COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian