việc làm thêm quận 11

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sino Coffee and Tea

Quán Sino Coffee and Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Gà Nướng Bát Bảo Ông Tú

Gà Nướng Bát Bảo Ông Tú
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Coffee & Tea Statio

Quán The Coffee & Tea Statio
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Pipi Case

Shop Pipi Case
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Ginza Coffee

QUÁN GINZA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Ú Nà Milk Tea

QUÁN Ú NÀ MILK TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân- Nhà Ú Nà

NHÀ Ú NÀ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bảo vệ – Quán The Coffee & Tea Station

Quán The Coffee & Tea Station
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng trà sữa JUI take away

Cửa hàng trà sữa JUI take away
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán Tùng sushi

Quán Tùng sushi
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng King BBQ ( Vua nướng HQ )

Nhà hàng King BBQ ( Vua nướng HQ )
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng MiYu Dimsum

Nhà Hàng MiYu Dimsum
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng trà sữa Đài Loan Xochen

CỬA HÀNG TRÀ SỮAĐÀI LOAN XOCHEN
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Quán Hokkaido Tea

Quán Hokkaido Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Coffee & Tea Station

Quán The Coffee & Tea Station
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee & Restaurant Hoa Viên Phú Thọ

Quán Coffee & Restaurant Hoa Viên Phú Thọ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng bánh mì Kebab

Cửa hàng bánh mì Kebab
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quầy xe lưu động Lắc cafes

QUẦY XE LƯU ĐỘNG LẮC CAFES
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán MR.B – Milk Tea Shop

Quán MR.B - Milk Tea Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán sino Cofffee & Tea

Quán sino Cofffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime