Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên phục vụ – Lullaby Coffee

Lullaby Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Midway Tea & Coffee

Midway Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chuỗi cửa hàng kem sữa Bing Long

BING LONG CHUỖI CỬA HÀNG KEM TRÀ SỮA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hanoi Café

HANOI CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên bán hàng – Hamada Hotdog

Hamada Hotdog
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồ chơi Rootdeep

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồ chơi Rootdeep

Cửa hàng đồ chơi Rootdeep
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bán hàng – Quán cafe Pha Lê

Quán cafe Pha Lê
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lullaby Coffee

LULLABY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Daklank Coffee

Daklank Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu – Tiệm Trà Cô Châu

TIỆM TRÀ CÔ CHÂU
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng theo ca – Cửa hàng đồ chơi RootDeep

Tuyển nhân viên bán hàng theo ca – Cửa hàng đồ chơi RootDeep

Cửa hàng đồ chơi RootDeep
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phở Trang

PHỞ TRANG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Miyu Dimsum

MIYU DIMSUM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Diao Healthy Bakery

Diao Healthy Bakery
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà cô Châu

Tiệm trà cô Châu
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime