Việc Làm Thêm Quận 11

Tuyển nhân viên pha chế – Muối Tea & Coffee

Muối Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mimosa Coffee

Mimosa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Fascico

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Fascico

Cửa hàng Fascico
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sino Coffee

SINO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 99 Rooftop – Cà phê sân thượng

99 Rooftop - Cà phê sân thượng
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem Dừa Thái Lan Siam

Kem Dừa Thái Lan Siam
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì chay Khôi

BÁNH MÌ CHAY KHÔI
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Mê Nướng

MÊ NƯỚNG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Fascico

Fascico
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồ chơi Rootdeep

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồ chơi Rootdeep

CỬA HÀNG ĐỒ CHƠI ROOTDEEP
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Dạo & Gamitea

DẠO & GAMITEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh tráng – trà dâu Trái Xoài

Bánh tráng - trà dâu Trái Xoài
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Xôi Lúa

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Xôi Lúa

XÔI LÚA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Dream July – Ở đây chúng tôi bán vị của giấc mơ

Dream July - Ở đây chúng tôi bán vị của giấc mơ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Diao Health Bakery

Diao Health Bakery
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime