Việc Làm Thêm Quận 7

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Trê

COFFEE TREE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Btalk Tea & Coffee

BTALK TEA & COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Chuỗi Phở Sạch HCM

Chuỗi Phở Sạch HCM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Olive Coffee Him Lam

OLIVE COFFEE HIM LAM
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SOCO Cafe

SOCO Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Ola Coffee

OLA COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Nhà hàng ÂU Á 10KHrs Coffee & Beer

Nhà hàng ÂU Á 10KHrs Coffee & Beer
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giáo vụ – Young Artists Studio

Young Artists Studio
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – T2 Coffee & Restaurant

T2 Coffee & Restaurant
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa topping nhà làm HAPPY Trà

Trà TEA Sữa Topping Nhà Làm HAPPY Trà
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Kimmy Coffee

KIMMY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Light Up

Light Up
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Ms.Barun

Nhà hàng Ms.Barun
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – CHiE’s Coffee and Tea

CHiE’s Coffee and Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyền tổ Trưởng – Phục Vụ – Phụ Bếp – Bếp Chảo Lương cao

Tuyền tổ Trưởng – Phục Vụ – Phụ Bếp – Bếp Chảo Lương cao

Hệ thống nhà hàng Panda
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime