Việc Làm Thêm Quận 7

Tuyển nhân viên pha chế – Cafe The E_MK

Cafe The E_MK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nghĩa Cafe

Nghĩa Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Coffee Tree Roastery

COFFEE TREE ROASTERY
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tashi House

Tashi House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Topping Nhà làm _ Happy Tea

TRÀ SỮA TOPPING NHÀ LÀM - HAPPY TEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu – DoHa Coffee

DoHa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 50/50 Coffee & Tea

50/50 COFFEE_TEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Starling Coffee

Starling Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng gà Rán Hàn Quốc Haeduri

NHÀ HÀNG GÀ RÁN HÀN QUỐC HAEDURI
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Nhà hàng Dim Sum Tắc

Nhà hàng Dim Sum Tắc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Mì Sì Phố

Bánh Mì Sì Phố
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Capital Coffee

THE CAPITAL COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Huế OTem

Nhà hàng Huế OTem
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng châu á House

Nhà hàng châu á House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – J Vintage Cofee

J Vintage Cofee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime