Việc Làm Thêm Quận 7

Tuyển nhân viên bếp hỗ trợ từ thiện mùa dịch – Nhà hàng Ốc Vui

NHÀ HÀNG ỐC VUI
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – TH TrueMart

𝐓𝐇 𝐓𝐑𝐔𝐄𝐌𝐀𝐑𝐓
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống Books Coffee

Hệ thống Books Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm Café BALANCE

Café BALANCE
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Riviu Coffee

Riviu Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Vua Bánh Mì

Vua Bánh Mì
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – K-Coffee

K-Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, pha chế, thu ngân – VEGANIZTA _ Nhà hàng chay

VEGANIZTA _ Nhà hàng chay
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, tổ trưởng – Bếp TASTY Kitchen

Bếp TASTY Kitchen
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Wauhaus

Wauhaus
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Nhà hàng Ốc Vui

Nhà hàng Ốc Vui
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Doppio Coffee

DOPPIO COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Rusty Bucket

Nhà Hàng Rusty Bucket
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phụ bếp – The Alley

The Alley
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sơn Trang Coffee

Sơn Trang Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime