Việc Làm Thêm Quận Bình Thạnh

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng hambuger GuChi

Cửa hàng hambuger GuChi
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Yan Coffee & Tea

YAN COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – IEX Entertainment

IEX Entertainment
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên kho – Kho hàng Snappy Express

Kho hàng Snappy Express
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bảo vệ – Cửa hàng thực phẩm San Hà Food

Cửa hàng thực phẩm San Hà Food
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – THE B

THE B
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân , pha chế – Savo Tea & Herbs

SAVO TEA & HERBS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Riviu Coffee

Riviu Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển cửa hàng trưởng, pha chế – Cowboy Cafe

Cowboy Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Vua Bánh Mì

Vua Bánh Mì
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng trang sức phụ kiện online Modleaf

Cửa hàng trang sức phụ kiện online Modleaf
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – SOSO Coffee

SOSO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – KVegetarian – Restaurant & Café

KVegetarian – Restaurant & Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Mr.Saigon

Mr.Saigon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Yan Coffee & Tea

YAN COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime