Việc Làm Thêm Quận Bình Thạnh

Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Tyla

TRÀ SỮA TYLA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Reborn Coffee & Beer

REBORN COFFE & BEER
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Samy Steet

SAMY STREET
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Kefi Café

KEFI CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – ILYCAKES

ILYCAKES
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hào 1985 Coffee

Hào 1985 Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – U Café

U Café
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Latea

TRÀ SỮA LATEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – XL Coffee and Drink

XL Coffee and Drink
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – L’ABUSTA Coffee & Tea

L’ABUSTA Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Green’s Coffee

Green's Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – BonBon Milk Tea

BonBon Milk Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – RetroSaigon Cafe

RetroSaigon Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Làng Mây

Làng Mây
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cafe và Trà Sữa YoLo

Cafe và Trà Sữa YoLo
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime