Việc Làm Thêm Quận Bình Thạnh

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ Thống AMCAFE 24/7

Hệ Thống AMCAFE 24/7
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mie Tea

Mie Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chè Thái Sầu Riêng Monthong_Mr P Tea & Coffee

Chè Thái Sầu Riêng Monthong_Mr P Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu Min Max

Quán nhậu Min Max
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ăn Vặt Chicklo

ĂN VẶT CHICKLO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Núpp Café & Cocktail

𝐍𝐮́𝐩𝐩 𝐂𝐚𝐟𝐞́ & 𝐂𝐨́𝐜𝐤𝐭𝐚𝐢𝐥
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Hải Sản Huy Đức

Nhà Hàng Hải Sản Huy Đức
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh Tráng Hoàng Bèo

BÁNH TRÁNG HOÀNG BÈO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Vian – Acoustic Coffee & Beer

Quán Vian - Acoustic Coffee & Beer
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Damilo Coffee

Damilo Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Century Coffee

Century Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì Patê Gia Lai – Benri Bread

𝐁Á𝐍𝐇 𝐌Ì 𝐏𝐀𝐓Ê 𝐆𝐈𝐀 𝐋𝐀𝐈 - 𝐁𝐄𝐍𝐑𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐃
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hometown Coffee

Hometown Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà chanh 19D2

TIỆM TRÀ CHANH 19D2
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Núp Café & Cocktail

𝐍𝐮́𝐩𝐩 𝐂𝐚𝐟𝐞́ & 𝐂𝐨́𝐜𝐤𝐭𝐚𝐢𝐥
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime