Việc Làm Thêm Quận 5

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Puritea

Cửa hàng Puritea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem tự chọn I Love Kem

Kem tự chọn I Love Kem
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – V&H Fashion

V&H FASHION
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hưng Phú Coffee

HƯNG PHÚ COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Oval Coffee & Tea

Oval Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh Canh Cua Bà Ba

BÁNH CANH CUA BÀ BA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng mỹ phẩm SKINIA

Cửa hàng mỹ phẩm SKINIA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hưng Phú Coffee

HƯNG PHÚ COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì Bánh Năm

Bánh mì Bánh Năm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, phụ bếp – Cửa hàng Papa Lee’s Noodle chuyên Mì Hoành Thánh người Hoa

Cửa hàng Papa Lee’s Noodle chuyên Mì Hoành Thánh người Hoa
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mỳ 7 Tô

Mỳ 7 Tô
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hiend Coffee

Hiend Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Sushi Cô Chủ Hoa Mai

Sushi Cô Chủ Hoa Mai
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Cơm gà Đông Nguyên

Nhà hàng Cơm gà Đông Nguyên
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Lakkeu Town Coffee & Beer

LAKKEU TOWN COFFEE & BEER
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime