Việc Làm Thêm Quận 5

Tuyển nhân viên bán hàng – Ỷ thanh Silver

Tuyển nhân viên bán hàng – Ỷ thanh Silver

Ý THANH SILVER CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ BÁN SỈ TRANG SỨC BẠC
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Shoozers Coffee & Tea

Shoozers Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu, pha chế – Cửa hàng Một Lít

Cửa hàng Một Lít
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Hàn Quốc Hà Làm

Trà Sữa Hàn Quốc Hà Làm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Đen Đá – the Museum

Đen Đá - the Museum
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ – Kem Dừa PhayaThai

Kem Dừa PhayaThai
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Beer Garden Dabee Drooftop

Beer Garden Dabee Drooftop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Thương hiệu bán lẻ Linh Kiện Store

THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ LINH KIỆN STORE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Day&Nite Restaurant

Day&Nite Restaurant
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Wahfu Place

NHÀ HÀNG WAHFU PLACE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng BBQ

Nhà hàng BBQ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Bees Coffee & Tea Express

BEES COFFEE & TEA EXPRESS
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm caffe Sài Gòn Xưa

Tiệm caffe Sài Gòn Xưa
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, tạp vụ – Vua bít tết Tawaza

VUA BÍT TẾT TAWAZA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng Bobafind

CỬA HÀNG BOBAFIND
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime