việc làm thêm quận 5

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Hải Ký Mỳ Gia

Quán Hải Ký Mỳ Gia
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Kem Ù Pa

CỬA HÀNG KEM Ù PA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kim Fashion – Quần Áo Bigsize

Kim Fashion - Quần Áo Bigsize
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Bò-Lế-Rồ,

Nhà hàng Bò-Lế-Rồ,
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Lyn Accessories

SHOP LYNX ACCESSORIES
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quầy 99 Juice

QUẦY 99 JUICE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Thế Giới Bình Nước

Cửa hàng Thế Giới Bình Nước
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Tea Time express

Cửa hàng Tea Time express
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Oza Garden Coffee

Quán Oza Garden Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Andy Long Store

Shop Andy Long Store
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Xôi Lá Chuối

Cửa hàng Xôi Lá Chuối
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bò Né Cô Út

QUÁN BÒ NÉ CÔ ÚT
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Trà Sữa Comebuy

Quán Trà Sữa Comebuy
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mì Vịt Tiềm Yau Chan

Quán Mì Vịt Tiềm Yau Chan
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán de An Café

Quán de An Café
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Xôi Lá Chuối 

Cửa hàng Xôi Lá Chuối 
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Obistore

SHOP OBISTORE - NÓN, VỚ, PHỤ KIỆN…
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tea Time express

Quán Tea Time express
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng nước ép Thành Bưởi

Cửa hàng nước ép Thành Bưởi
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Trà Sữa Bumba

Cửa hàng Trà Sữa Bumba
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime