Việc Làm Thêm Quận 5

Tuyển cửa hàng trưởng, pha chế – Cowboy Cafe

Cowboy Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – Tiệm Thuốc Bắc Sài Gòn

Tiệm Thuốc Bắc Sài Gòn
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Trộn Trộn Hiccup

Quán ăn Trộn Trộn Hiccup
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê Nguyên Chất

Quán cà phê Nguyên Chất
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rosie Posie – Signature Coffee & Milktea

Rosie Posie - Signature Coffee & Milktea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bia Sài Gòn 1986 – Ẩm Thực Tây Bắc

Bia Sài Gòn 1986 - Ẩm Thực Tây Bắc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lucid Coffee – Good drinks, good vibes

LUCID COFFEE - Good drinks, good vibes
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Barista Zone

Barista Zone
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cowboy Cafe

Cowboy Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Em Guột

Quán Em Guột
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Shop10k

Quán ăn Shop10k
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Yummy fresh yogurt

Yummy fresh yogurt
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm Lucid Coffee

Tiệm Lucid Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mì gà Ngũ Long Công Chúa

Mì gà Ngũ Long Công Chúa
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bò Nướng Kay

Quán Bò Nướng Kay
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime