Việc Làm Thêm Quận 5

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn Shop10k

Quán ăn Shop10k
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Yummy fresh yogurt

Yummy fresh yogurt
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm Lucid Coffee

Tiệm Lucid Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mì gà Ngũ Long Công Chúa

Mì gà Ngũ Long Công Chúa
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bò Nướng Kay

Quán Bò Nướng Kay
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Rau Má Bà Già

Rau Má Bà Già
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Klever Fruits

Klever Fruits
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – An Duyên Chợ Lớn

An Duyên Chợ Lớn
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà chanh phố

Tiệm trà chanh phố
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Chất Coffee

Chất Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Juice Time

Juice Time
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa babaru

QUÁN TRÀ SỮA BABARU
 • Hồ Chí Minh
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trolley (Coffee Milktea & drinks

Trolley (Coffee Milktea & drinks
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Panda Milk Tea

Panda Milk Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Ý Thanh chuyên sỉ Nữ Trang Bạc

Cửa hàng Ý Thanh chuyên sỉ Nữ Trang Bạc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime