Việc Làm Thêm Quận 9

Tuyển nhân viên phục vụ – Haan Resort & Gold

HAAN RESORT & GOLF
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, đóng gói – Nhà hàng Phúc Lộc Thọ

PHÚC LỘC THỌ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống xe Caffedi

Hệ thống xe Caffedi t
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm gà rán Gà Quá

Tiệm gà rán Gà Quá
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cao Nguyên Đỏ Coffee

Cao Nguyên Đỏ Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Dainguyen Coffee

Quán Dainguyen Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – October Coffee – Cảm nhận tinh tế hương vị Cà Phê Việt

OCTOBER COFFEE - Cảm nhận tinh tế hương vị Cà Phê Việt
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ena Café

Quán Ena Café
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Yellow Coffee

Quán Yellow Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Dollar Coffee

DOLLAR COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cơm Gà Gako

CƠM GÀ GAKO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Star Gaming Coffee

Star Gaming Coffee -
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Ánh Sáng

Cửa hàng Ánh Sáng
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Coffee Net Playzone Gaming

Coffee Net Playzone Gaming
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Vối Coffee

Vối Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime