Việc Làm Thêm Quận 9

Tuyển nhân viên phục vụ – Thuỷ Mộc Garden

THUỶ MỘC GARDEN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị Đặc Sản Hà Nội

Siêu thị Đặc Sản Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Coffee Guy

THE COFFEE GUY
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nhà Vảy Garden Coffee

Nhà Vảy Garden Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Coffee The 1982

COFFEE THE 1982
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Yellow 24

𝐘𝐄𝐋𝐋𝐎𝐖 24
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Dainguyen Coffee

Dainguyen Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Kikyo Coffee

KIKYO COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Blooming coffee & tea

Blooming coffee & tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nem Ngon Quán

Nem Ngon Quán
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – The 1982 Coffee

The 1982 Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán trà sữa nhà Hyy

Quán trà sữa nhà Hyy
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Dainguyen Coffee

Dainguyen Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ốc Sam.79

Ốc Sam.79
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Laca Coffee & Tea

LACA COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime