Việc Làm Thêm Quận 9

Tuyển nhân viên phục vụ -Grober Coffee

GROBER COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – 1998 𝑪𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 & 𝑵𝒂𝒊𝒍

1998 𝑪𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 & 𝑵𝒂𝒊𝒍
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Mộc 1996 Cafe

Mộc 1996 Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bò Né T.Miu

QUÁN BÒ NÉ T.MIU
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bell Food & Drink

Bell Food & Drink
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Boho Home

Boho Home
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm cà phê Hồng Ân

Tiệm cà phê Hồng Ân
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Café Sông Trăng

Café Sông Trăng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha ché phụ bếp – Chillon Coffee

CHILLON COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Boho Home

Boho Home
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, tạp vụ – Quán phố nướng Vyvu

Quán phố nướng Vyvu
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm Degage( bánh & cafe)

Tiệm Degage( bánh & cafe)
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The XEX Coffee

The XEX Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – H.P Coffee

H.P Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – TikTak Coffee

TikTak Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime