Việc Làm Thêm Quận 9

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa ECO

Quán Trà Sữa ECO
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bida and Pes-MK68

Quán Bida and Pes-MK68
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng –  Chuỗi Cửa hàng Ánh Sáng

 Chuỗi Cửa hàng Ánh Sáng
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Lá Store 

Lá Store 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Quán Zone 9 Coffee Bar

Quán Zone 9 Coffee Bar
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Today Coffee

QUÁN TODAY COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Chuỗi cửa hàng Rau Má Xanh

Chuỗi cửa hàng Rau Má Xanh
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Fire House

SHOP FIRE HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê Berry

Quán cà phê Berry
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán  Wit Coffee

Quán  Wit Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Amy Coffee

QUÁN AMY COFFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, kho – May Shop

May Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán TH Coffee Shop

QUÁN TH COFFEE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Chau Long Coffee

QUÁN CHAU LONG COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán TH Coffee Shop

QUÁN TH COFFEE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime