Việc Làm Thêm Quận 9

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Merita Coffee & Tea

Quán Merita Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng – Cà phê Bình Minh

Nhà hàng - Cà phê Bình Minh
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ADT Coffee

Quán ADT Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Lỗi Kafe

Quán Lỗi Kafe
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Bánh ABC

Cửa hàng Bánh ABC
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Góc Phố

Quán Coffee Góc Phố
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán H&N Coffee

Quán H&N Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, phụ bếp – Quán TH Coffee Shop

QUÁN TH COFFEE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán BBQ Củ Hành

QUÁN BBQ CỦ HÀNH
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ Thống Bánh Mì Tuấn Khang

HỆ THỐNG BÁNH MÌ TUẤN KHANG
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Startup Coffee

QUÁN STARTUP COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán More Coffee

QUÁN MORE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán PHỞ BÁT ĐÀN

QUÁN PHỞ BÁT ĐÀN
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng bánh mì chả cá Tuấn Khang

CỬA HÀNG BÁNH MÌ CHẢ CÁ TUẤN KHANG
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà Sữa Trà Tea

QUÁN TRÀ SỮA TRÀ TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime