Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Masa Coffee

Masa Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 1996 Coffee

1996 Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DU’S  Coffee

DU'S  Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Showroom Sâm Ngọc Linh Triết Minh

Showroom Sâm Ngọc Linh Triết Minh
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Be Coffee

Be Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bay Coffee & Tea

Bay Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Amor Coffee

Amor Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Internet AE-Gaming

Internet AE-Gaming
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang Vì Nàng Đẹp

Shop thời trang Vì Nàng Đẹp
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún Đậu Gạo

BÚN ĐẬU GẠO
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Mombaby mẹ và bé

Shop Mombaby mẹ và bé
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê Agarwood

Cà phê Agarwood
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Túc Tắc Nướng – Túc Tắc Sống

Quán Túc Tắc Nướng - Túc Tắc Sống
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bé Mùi

Quán Bé Mùi
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bé Ba

Quán Bé Ba
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime