Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Phất Lộc Quán

Phất Lộc Quán
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Stophere

QUÁN CAFE STOPHERE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Net Coffee

Quán Net Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng MomKitchen 

Cửa hàng MomKitchen 
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chuỗi Siêu thị Mẹ bầu và Em bé Con Cưng Đà Nẵng

Chuỗi Siêu thị Mẹ bầu và Em bé Con Cưng Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop GG Cosmetics

Shop GG Cosmetics
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Mi Nhon

Quán Cafe Mi Nhon
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mát Coffee

Quán Mát Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ăn Vặt _ Cafe Bi

Quán Ăn Vặt _ Cafe Bi
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Runi Coffee

QUÁN RUNI COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Matej Restaurant

NHÀ HÀNG MATEJ RESTAURANT
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Quán High5 Coffee

QUÁN HIGH5 COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Mẹ & Bé Misa Mart

Shop Mẹ & Bé Misa Mart
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cafe Caramel

Quán Cafe Caramel
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán CityBucks Coffee

QUÁN CITYBUCKS COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime