Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Bếp Chay Quảng Diệu

Bếp Chay Quảng Diệu
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kim Coffee

KIM COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ts-Cine Cafe Phim Đà Nẵng

Ts-Cine Cafe Phim Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Phở Hà Nội Xưa

Tiệm Phở Hà Nội Xưa
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nơ Tin Quán

Nơ Tin Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ tết – Khu Vui Chơi KidCenter

Khu Vui Chơi KidCenter
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phuc vụ – Quán bánh bèo Nguyện

Quán bánh bèo Nguyện
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phương Nguyên Coffee

PHƯƠNG NGUYÊN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Be5 Coffee

Be5 Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quầy chả cá Ngọc Hoa

Quầy chả cá Ngọc Hoa
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Nhà sách Anh Tú

Nhà sách Anh Tú
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Nhà Sách Hạnh Trân

Nhà Sách Hạnh Trân
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Soul Camping

SOUL CAMPING
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kim Coffee

KIM COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Shu Garden Coffee

Shu Garden Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime