Việc làm thêm quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên lễ tân – Khách Sạn Hương Sơn

Khách Sạn Hương Sơn
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Citybucks Coffee

Quán Citybucks Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, tạp vụ – Thiên Lộc Quán

Thiên Lộc Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cafe Nâu

Quán Cafe Nâu
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán bò né Napoléon

Quán bò né Napoléon
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán High 5 Coffee

Quán High 5 Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Hệ thống Bida, Cafe & Gà Rán Tân Thành

Hệ thống Bida, Cafe & Gà Rán Tân Thành
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ocean Game

Quán Ocean Game
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Quán NK Milk Tea & ICE Cream

Quán NK Milk Tea & ICE Cream
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Smile Coffee

Quán Smile Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Thống Gia

Nhà hàng Thống Gia
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Hùng My

Nhà hàng Hùng My
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Quán internet Leng

Quán internet Leng
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Quán nhậu Ba Heo Tộc

Quán nhậu Ba Heo Tộc
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ryn Coffee

Quán Ryn Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Villa Coffee

Quán Villa Coffee
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu Lắc Kêu Quán

Quán nhậu Lắc Kêu Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Thiên Lộc

Nhà hàng Thiên Lộc
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Phố Núi

Quán Phố Núi
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Phú Khang Cafe

Quán Phú Khang Cafe
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime