Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tesla Coffee

Quán Tesla Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế –  AZ Coffee – Professional Coffee Solution

 AZ Coffee - Professional Coffee Solution
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Finn Coffee and Milk Tea

Quán Finn Coffee and Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cafe X-Zone

Quán cafe X-Zone
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Royawa.W.Cafe

QUÁN ROYAWA.W.CAFE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sóc Cà Phê

Quán Sóc Cà Phê
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Charm Fashion

Shop Charm Fashion
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cua Baby Shop

CUA BABY SHOP
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mộc Miên Coffee Take Away

MỘC NGUYÊN COFFEE TAKE AWAY
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop VyNa Kids

Shop VyNa Kids
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Zii Garden Café 

Quán Zii Garden Café 
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cổ Mai Vàng coffee

Cổ Mai Vàng coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Daily Life Coffee

Quán Daily Life Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giao hàng – Flashship

FLASHSHIP
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mai Coffee

Quán Mai Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime