Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – 3 cách coffee

3 cách coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hòa cafe

Hòa cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ – Quán nhậu hải sản nhà tui

Quán nhậu hải sản nhà tui
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán net – Internet Bumblebee Cyber

Internet Bumblebee Cyber
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng siêu thị Mẹ Và Bé

Cửa hàng siêu thị Mẹ Và Bé
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – CUP coffee

CUP coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – COFFEE & MILK TEA BOM BIM

COFFEE & MILK TEA BOM BIM
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Seven Draft beer

Seven Draft beer
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán bánh mì – Bánh mì Hoa Lâm

Bánh mì Hoa Lâm
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán vịt 69

Quán vịt 69
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Áo lớp Đà Nẵng – Happy Uniform

Áo lớp Đà Nẵng - Happy Uniform
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán nhậu hải sản nhà tui

Quán nhậu hải sản nhà tui
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Sky Beer – Nguyễn Phước Lan

Nhà hàng Sky Beer - Nguyễn Phước Lan
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – THE RETRO COFFEE

THE RETRO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Theo Giờ
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Mộc coffee

Mộc coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime