Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng GLOBE

Nhà Hàng GLOBE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm Bánh mì Má Hải

Tiệm Bánh mì Má Hải
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hyuny’s Guksu JIb

Hyuny's GUKSU JIB
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Tupperware

Cửa hàng Tupperware
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên sơ chế – Tiệm Hộp Của Mẹ

HỘP CỦA MẸ
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên sản xuất – Cơ Sở Sản Xuất Kẹo Chim Gõ Kiến

Cơ Sở Sản Xuất Kẹo Chim Gõ Kiến
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Kimura Coffee

KIMURA COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Sóc Garden

Cửa hàng Sóc Garden
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Vợt Cafe

Tiệm Vợt Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà Phê Danh Phát

Cà Phê Danh Phát
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – KOW Esports Stadium

KOW Esports Stadium
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Trà chanh Mechanic

Quán Trà chanh Mechanic
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán ăn

Quán ăn
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Game Center Ngọc Khoa

GAME CENTER NGỌC KHOA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông quán nét – Internet Bumblebee Cyber,

Internet Bumblebee Cyber
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime