Việc Làm Thêm Quận Cẩm Lệ

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cổ Mai Vàng coffee

Cổ Mai Vàng coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Daily Life Coffee

Quán Daily Life Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giao hàng – Flashship

FLASHSHIP
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mai Coffee

Quán Mai Coffee
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Flowery – Mỹ phẩm Hàn Quốc Chính Hãng

Shop Flowery - Mỹ phẩm Hàn Quốc Chính Hãng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng Royawa.W.Cafe

CỬA HÀNG  ROYAWA.W.CAFE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Zii Garden Café

Quán Zii Garden Café
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Hạ Coffee

QUÁN HẠ COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Daily Life Coffee

DAILY LIFE COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nozza Coffee

Quán Nozza Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tesla Coffee

TESLA COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Check In Coffee

QUÁN CHECK IN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Runi

QUÁN RUNI
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Rốt Coffee

Quán Rốt Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Misa Mart

MISA MART
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime