Việc Làm Thêm Quận Long Biên

Tuyển nhân viên bán hàng – Pai Coffee And Tea

Tuyển nhân viên bán hàng – Pai Coffee And Tea

PAI COFFEE AND TEA
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Milano Coffee

Milano Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Mỏ Coffee

Mỏ Coffee và Milano Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Pai Coffee and Tea

PAI COFFEE AND TEA
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng đồng hồ tại TTTM

Tuyển nhân viên bán hàng đồng hồ tại TTTM

CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ THE WATCH
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, pha chế theo ca

Tuyển nhân viên bán hàng, pha chế theo ca

PAI COFFEE AND TEA
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng tại TTTM

Tuyển nhân viên bán hàng tại TTTM

CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ THE WATCH
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Milano Coffee

MILANO COFFEE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Mỏ Coffee

MỎ COFFEE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Pai Coffee And Tea

Tuyển nhân viên phục vụ – Pai Coffee And Tea

PAI COFFEE AND TEA
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng đồng hồ The Watch

CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ THE WATCH
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Mỏ Coffee

MỎ CCOFFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống cửa hàng Klever

Hệ thống cửa hàng Klever
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ quán kem ca chiều

Tuyển nhân viên phục vụ quán kem ca chiều

DQuin Ice cream & Tea
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – McDonald’s Việt Nam sắp

McDonald’s Việt Nam sắp
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime