việc làm thêm quận 8

Tuyển nhân viên phục vụ quán cafe

Tuyển nhân viên phục vụ quán cafe

COMING HOME COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lẩu Bò Bàu Sen 5

Lẩu Bò Bàu Sen 5
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên soạn hàng, chốt đơn – Shop Angle Kids

Tuyển nhân viên soạn hàng, chốt đơn – Shop Angle Kids

Shop Angle Kids
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông xe bao ăn ở – Công ty an ninh

Tuyển nhân viên trông xe bao ăn ở – Công ty an ninh

Công ty an ninh
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Việc làm thời vụ – chuyển dữ liệu sang máy tính

Việc làm thời vụ – chuyển dữ liệu sang máy tính

Làm thời vụ
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Felix Garden

Cửa hàng Felix Garden
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Coffee Bike CMT8

Quán Coffee Bike CMT8
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mỳ Cay Kai Tea

QUÁN MỲ CAY KAI TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Sunnee Kids

Shop Sunnee Kids
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Xê – Un Café

Quán Xê - Un Café
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán D’coffee Shop

Quán D'coffee Shop
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Giày Seven

Shop Giày Seven
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Insider Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Insider Coffee

INSIDER COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Rinno Sneaker

RINNO SNEAKER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Rinno Sneaker

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Rinno Sneaker

Shop Rinno Sneaker
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime