việc làm thêm quận 8

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Mia Cafe

Mia Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phụ vụ bàn

Tuyển nhân viên pha chế, phụ vụ bàn

Quán 66 - Cà Phê, Trà & Nước ép
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – MỘT Coffee

MỘT Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn theo ca

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ bàn theo ca

Quán 66 - Cà Phê, Trà & Nước ép
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Chè Thái Ý Vy

Chè Thái Ý Vy
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – Njoyshop.vn

NJOYSHOP.VN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cây Dừa Coffee

Cây Dừa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa ON

Trà Sữa ON
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng, giao hàng – Linh kiện điện thoại Phương Uyên

Tuyển nhân viên bán hàng, giao hàng – Linh kiện điện thoại Phương Uyên

LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI PHƯƠNG UYÊN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ – Vichi Café

VICHI CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Rio Coffee And Tea

Rio Coffee And Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán 1996

Quán 1996
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Heli Coffee and Beer

Heli Coffee and Beer
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Alacarte Hiếu

Quán Alacarte Hiếu
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu – Merry Coffee

Merry Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime