việc làm thêm quận 8

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Vin Coffee

Quán Vin Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – D’ Coffee Shop

D' COFFEE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Popeyes

Popeyes
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trang trí bánh kem – Tiệm bánh Uyen’s Cake

Tiệm bánh Uyen’s Cake
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kei Coffee

Kei Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Visa Coffee & Tea

Visa Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê Chất BATƠ

Quán cà phê Chất BATƠ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Visa Coffee & Tea

Visa Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Ami Kafeholic

Ami Kafeholic
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mia Cafe

MIA CAFE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Vin coffee

Quán Vin coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún Bò Nhà Tim

Bún Bò Nhà Tim
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – T Coffee and Tea

T Coffee and Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – VICHI Cafe

VICHI Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán VICHI Cafe

VICHI Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime