việc làm thêm quận 8

Tuyển nhân viên bán hàng – Rinno Sneaker

RINNO SNEAKER
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Rinno Sneaker

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Rinno Sneaker

Shop Rinno Sneaker
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – D’coffee Shop

 D' COFFEE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Sunnee Kids – Quần áo trẻ em VNXK

Sunnee Kids - Quần áo trẻ em VNXK
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán E-Coffee

QUÁN E-COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm ăn nhanh Reng Reng

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm ăn nhanh Reng Reng

Tiệm ăn nhanh Reng Reng
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Morning Coffee

QUÁN MORNING COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống quán cà phê Alfa Coffee

Hệ thống quán cà phê ALFA Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Sunnee Kids – Quần áo trẻ em VNXK

Sunnee Kids - Quần áo trẻ em VNXK
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên bán hàng – Công ty thực phẩm Việt Úc

Tuyển nhân viên bán hàng – Công ty thực phẩm Việt Úc

Công ty thực phẩm Việt Úc
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop City Giày

Shop City Giày
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coming Home Coffee Shop

COMING HOME COFFEE SHOP
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Sama Tea&Coffee

Quán Sama Tea&Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán True Cafe

Quán True Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán cafe bông sao sân vườn

Quán cafe bông sao sân vườn
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime