việc làm thêm quận 8

Tuyển nhân viên giặt là – Giặt Sấy Bảo Hân

Giặt Sấy Bảo Hân
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – MIU drinks&food

MIU drinks&food
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu Thị Mini CollingFoods

Siêu Thị Mini CollingFoods
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân sự hỗ trợ lắp đặt sự kiện cuối tuần T7, CN

Tuyển nhân sự hỗ trợ lắp đặt sự kiện cuối tuần T7, CN

Tom Party
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu Thị Mini CollingFoods

Siêu Thị Mini CollingFoods
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Trà sữa Tui Bao

TRÀ SỮA TUI BAO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ông Giáo Coffee

Ông Giáo Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giặt là – Giặt Sấy Bảo Hân

Giặt Sấy Bảo Hân
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm bánh chong chóng

TIỆM BÁNH CHONG CHÓNG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Kiots The March 1994

KIOTS THE MARCH 1994
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Kei Coffee

KEI COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, phụ bếp

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, phụ bếp

Nhà hàng thịt nướng Panda
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giặt là – Giặt Sấy Bảo Hân

Giặt Sấy Bảo Hân
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Tiệm Trà sữa Xuka

Tiệm Trà sữa Xuka
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime