Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang trẻ em

Shop thời trang trẻ em
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ – Cơm tấm má Năm

Cơm tấm má Năm
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Caphe goldland

Caphe goldland
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cơm bình dân

Quán cơm bình dân
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cơm bò nướng

Quán cơm bò nướng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – ANH COFFEE&TEA

ANH COFFEE&TEA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ – Cơm tấm má Năm

Cơm tấm má Năm
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Xôi Xéo T1

Xôi Xéo T1
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, quản lý – Cái Bang quán

Cái Bang quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Phúc tửu Quán

Phúc tửu Quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Trà Sữa Bon Bon

Trà Sữa Bon Bon
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà phê Thảo

Cà phê Thảo
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh mì que

Bánh mì que
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên quản lý, phục vụ – Cái Bang quán

Cái Bang quán
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime