Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên bán hàng – Gem.Store

Gem.Store
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Calm Land Coffee

CALM LAND COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kim Shoes

KIM SHOES
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cà phê Thụy

Cà phê Thụy
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Lốp Cafe

Lốp Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – The Joy Café

THE JOY CAFE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Laputa Castle Clothing

LAPUTA CASTLE CLOTHING
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà Phê Muối Truyền Thái Y & More

Cà Phê Muối Truyền Thái Y & More
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm người yêu cũ

TIỆM NGƯỜI YÊU CŨ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Gen Z Coffee & Tea

Gen Z Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Gốc Quê

NHÀ HÀNG GỐC QUÊ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Yenday Café

YENDAY CAFE
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Catani Authentic

Catani Authentic
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Korea Kiwa Cafe

Korea Kiwa Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Gia Minh (Thời Trang & Mỹ Phẩm)

SHOPGIAMINH (Thời Trang & Mỹ Phẩm)
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime