Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Mì quảng ếch

Mì quảng ếch
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Siêu thị T2 Mart

Siêu thị T2 Mart
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Pacific View Coffee

Pacific View Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Kim Coffee

QUÁN KIM COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Wonderworld Coffee

Quán Wonderworld Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà chanh Paris

Tiệm trà chanh Paris
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán VieN Dong Coffee

Quán VieN Dong Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – An Pet Shop & Grooming Spa

An Pet Shop & Grooming Spa
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Nhà Hàng Hancook

Nhà Hàng Hancook
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Dolly Coffee & Tea

Quán Dolly Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Kouzina Hy Lạp

Nhà hàng Kouzina Hy Lạp
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Mario Kids Authentic

MARIO KIDS AUTHENTIC
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime