Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca

Tuyển nhân viên phục vụ bàn theo ca

Quán nhậu
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bunny Coffee

𝐁𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Ante Café

Ante Café
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Coco Kho Ký Gửi

COCO KHO KÝ GỬI
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – V7 Coffee Đà Nẵng

V7 Coffee Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng

Cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Marc Fashion

Marc Fashion
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh tráng thịt heo bà hường 2

Bánh tráng thịt heo bà hường 2
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên bán hàng – DP Store – VNXK & USA

DP Store - VNXK & USA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Davies

CỬA HÀNG DAVIES
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Us Hunter

Us Hunter
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh Đa Cá Rô Dòn

Bánh Đa Cá Rô Dòn
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán An Cafe

Quán An Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – RIO Billiards Club

RIO Billiards Club
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Kibo Kids

𝗞𝗜𝗕𝗢 𝗞𝗜𝗗𝗦
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime