Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên bán hàng – Introman

INTROMAN
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Mỳ Cay Chino

MÌ CAY CHINO
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tàu Hủ OEC

TÀU HỦ OEC
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tinker Coffee

TINKER COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee KOFEIN

Coffee KOFEIN
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Huto Coffee

HUTO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cá Mập Quán

Cá Mập Quán
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, pha chế – The 59 Cafe

The 59 Cafe
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Nade và Coffee Dido

Coffee Nade và Coffee Dido
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Cà Phê Đà

Tiệm Cà Phê Đà
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Nam Béo

Quán Nam Béo
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – Miên Cafe

Miên Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – UCHAMAN

UCHAMAN
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – 1993 Gammer

1993 Gammer
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà chanh Paris

Tiệm trà chanh Paris
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime