Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên phục vụ – 55 Food Drink

55 Food Drink
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bánh canh Má Nhung

Bánh canh Má Nhung
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lũa Coffee & Tea

Lũa Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nắng Ngọt Pâtisserie

Nắng Ngọt Pâtisserie
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Namto House Coffee & Namto Premium Kids Cafe

Tuyển nhân viên phục vụ – Namto House Coffee & Namto Premium Kids Cafe

Namto House Coffee & Namto Premium Kids Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Chim Tửu

Nhà Hàng Chim Tửu
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cason Clothing Store

CASON CLOTHING STORE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hy Tea

Hy Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Muối Tiêu Food Granden

MUỐI TIÊU FOOD GARDEN
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Linh Lan Skincare

Linh Lan Skincare
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – 100 Ngày Hạ

100 Ngày Hạ
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Chạm Coffee

Chạm Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Your Name Coffee

YOUR NAME COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cóc Café & Milk Tea

GÓC CAFE & MILK TEA
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Đồng Phục Đa Sắc

Đồng Phục ĐA SẮC
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime