Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng lưu niệm Ball and Bee’s Home

CỬA HÀNG LƯU NIỆM BALL AND BEE’S HOME
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Tearex Milk Tea And Coffee

Tearex Milk Tea And Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Alluvia Chocolate

ALLUVIA CHOCOLATE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ,t rông xe – Quán CyberCore Gaming Gik Town

Quán CyberCore Gaming Gik Town
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – CTG Shoes Shop

CTG Shoes Shop
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Đồ Hiệu Online VNXK DHOL85 

Shop Đồ Hiệu Online VNXK DHOL85 
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop thời trang nam Milano

Shop thời trang nam Milano
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Thachy Coffee

Quán Thachy Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Andy Shop

ANDY SHOP
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Artllife Coffee

Quán Artllife Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Cô gái 19.Sep

Cửa hàng Cô gái 19.Sep
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng áo dài Madame Duong

Cửa hàng áo dài Madame Duong
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân – Quán Game Center Ngọc Khoa

QUÁN GAME CENTER NGỌC KHOA
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Bún Chả Xích Lô

Quán Bún Chả Xích Lô
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime