Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên bán hàng – S50 fashion shop Đà Nẵng

S50 fashion shop Đà Nẵng
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Ela Secret – Nội Y. Bikini . Đồ Ngủ Sexy

Ela Secret - Nội Y. Bikini . Đồ Ngủ Sexy
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán CLB Bida Thống Nhất

Quán CLB Bida Thống Nhất
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – My house Coffee

My house Coffe
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Iris Shop

IRIS SHOP
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Trung tâm vui chơi trẻ em Mifaland

Trung tâm vui chơi trẻ em Mifaland
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán SKY Coffee

Quán SKY Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, pha chế – Quán Cà phê 4.0

Quán Cà phê 4.0
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hiệu Sách Tuyết

Hiệu Sách Tuyết
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hoa Lụa Cao Cấp – Hà Mi Flowers

Hoa Lụa Cao Cấp - Hà Mi Flowers
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhỏ little house

Cửa hàng Nhỏ little house
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Mebe Doremi

Shop Mebe Doremi
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – RyN Tea & Coffee Shop

RyN Tea & Coffee Shop
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Chuchu Shop

CHUCHU SHOP
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm gốm Khúc Thuỵ Du

Tiệm gốm Khúc Thuỵ Du
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime