Việc Làm Thêm Quận Hải Châu

Tuyển nhân viên bán hàng – Rin Boutique

RIN BOUTiQUE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hamint Kitchen Đà Nẵng

Hamint Kitchen Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Quán Villa Cafe

Quán Villa Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân – Quán XIU Café

XIU Café
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ –  1994 Milktea And Coffee

 1994 Milktea And Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Thu Thảo Shop

THU THẢO SHOP
 • Hà Nội
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Dido Coffee

QUÁN DIDO COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Phúc Hoàng Closet

SHOP PHÚC HOÀNG CLOSET
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Ăn Ông Tương

Tiệm Ăn Ông Tương
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop quần áo Hanavy

Shop quần áo Hanavy
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – HAVYstore – Mỹ Phẩm Hàn Quốc

HAVYstore - Mỹ Phẩm Hàn Quốc
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyể nhân viên bán hàng – Thời trang & trẻ em Winner Shop

Thời trang & trẻ em Winner Shop
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Middua Shop

Middua Shop
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Mỹ Phẩm Thẹ Pinky

Shop Mỹ Phẩm Thẹ Pinky
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime