Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Ezi Coffee

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Ezi Coffee

QUÁN EZI COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, trông xe – Nhà hàng Cuisine de Vin

Nhà hàng Cuisine de Vin
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – Quán EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – Quán EZI Coffee

Quán EZI Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên thu ngân, trông xe – Cyber Game Thuý Tâm

CYBER GAME THUÝ TÂM
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Đông Hy Gaming

Đông Hy Gaming
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán nhậu nướng Tú Mỡ

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán nhậu nướng Tú Mỡ

Quán nhậu nướng Tú Mỡ
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên chạy bàn, trông xe – NH Khoa Ngan

Tuyển nhân viên chạy bàn, trông xe – NH Khoa Ngan

Nhà hàng Khoa Ngan
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe bao ăn ở – Quán Uproad Center

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe bao ăn ở – Quán Uproad Center

QUÁN UPROAD CENTER
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bảo vệ, trông xe – Quán Newstyle Coffee

QUÁN NEWSTYLE COFFEE
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ – Quán bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

QUÁN BÒ NHÚNG DẤM 2A THÁI PHIÊN
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Quán Cyber Game Munet

Quán Cyber Game Munet
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, trông xe – Quán Phúc Drink

Quán Phúc Drink
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cửa hàng chè xoài Minci

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cửa hàng chè xoài Minci

CỬA HÀNG CHÈ XOÀI MINCI
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Cupid

QUÁN COFFEE CUPID
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime