Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – 7am Coffee

7AM COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – L2B Coffee

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – L2B Coffee

L2B Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Tùy chọn

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Myan Coffee

Myan Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, phục vụ, trông xe – Sâu Nướng

Sâu Nướng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Đảo Cà Phê

Đảo Cà Phê
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe, thu ngân – Còi Gaming

Còi Gaming
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – The Coffee TMT

The Coffee TMT
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Thang Cafe

Thang Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Tiệm gà rán Hawa’s Food Đà Nẵng

Tiệm gà rán Hawa's Food Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Bò Nhúng Dấm

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Bò Nhúng Dấm

Quán Bò nhúng dấm
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, bảo vệ – Amee Station

𝘼𝙈𝙀𝙀 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Rio 81 Coffee

Rio 81 Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – L2B Coffee & Cake

L2B Coffee & Cake
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime