Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

QUÁN BÒ NHÚNG DẤM 2A THÁI PHIÊN
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Quán Cyber Game Munet

Quán Cyber Game Munet
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, trông xe – Quán Phúc Drink

Quán Phúc Drink
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cửa hàng chè xoài Minci

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Cửa hàng chè xoài Minci

CỬA HÀNG CHÈ XOÀI MINCI
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Cupid

QUÁN COFFEE CUPID
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế , trông xe – Quán Doll Coffee

Quán Doll Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Quán Bông Food & Drink

Quán Bông Food & Drink
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Quán Bảo Oanh Cafe – Kem Dừa

Quán Bảo Oanh Cafe - Kem Dừa
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe, phục vụ, thu ngân – Quán N&A Cyber Gaming

Quán N&A Cyber Gaming
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe, đứng thớt – Quán Bò Nhúng Dấm

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe, đứng thớt – Quán Bò Nhúng Dấm

QUÁN BÒ NHÚNG DẤM 2A THÁI PHIÊN
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Mộc Tea – Milk Tea

Quán Mộc Tea - Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime