Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, giữ xe – Cafe Milano

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, giữ xe – Cafe Milano

Cafe Milano
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, trông xe – Cafe Milano

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, trông xe – Cafe Milano

Cafe Milano
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông xe, phục vụ bàn – Bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Tuyển nhân viên trông xe, phục vụ bàn – Bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Bò nhúng dấm 2A Thái Phiên
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên pha chế, chạy bàn, tạp vụ, trông xe – YumYum Vietnammese Cafe & Cuisine

Tuyển nhân viên pha chế, chạy bàn, tạp vụ, trông xe – YumYum Vietnammese Cafe & Cuisine

YumYum Vietnammese Cafe & Cuisine
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

Tuyển nhân viên các vị trí – EZI Coffee

EZI Coffee
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển pha chế, phục vụ, trông xe, thu ngân – Tiệm trà chanh Đà Nẵng

Tuyển pha chế, phục vụ, trông xe, thu ngân – Tiệm trà chanh Đà Nẵng

Tiệm trà chanh Đà Nẵng
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông xe bao ăn ở – Công ty an ninh

Tuyển nhân viên trông xe bao ăn ở – Công ty an ninh

Công ty an ninh
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Tiệm internet Stadium Gaming 3

Tiệm internet Stadium Gaming 3
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông quán nét, phụ việc – Quán Nét

Tuyển nhân viên trông quán nét, phụ việc – Quán Nét

Quán Nét
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân, trông xe, bếp – Quán trà chanh Bụi Phố

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân, trông xe, bếp – Quán trà chanh Bụi Phố

QUÁN TRÀ CHANH BỤI PHỐ VĂN CAO
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân , trông xe – Hẻm Bia ( Lost In Hong Kong)

Tuyển nhân viên phục vụ, lễ tân , trông xe – Hẻm Bia ( Lost In Hong Kong)

HẺM BIA ( LOST IN HONG KONG)
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime