Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – T.Piaggio Coffee

T.Piaggio Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – An Thượng Cà Phê

𝐀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐂𝐚̀ 𝐏𝐡𝐞̂
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Coffee La Gare

Coffee La Gare
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Nhà Cảm Bún Đậu Mắm Tôm

NHÀ CÁM - BÚN ĐẬU MẮM TÔM
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe , tạp vụ – Quán Hải Sản Ốc Gạo Sài Gòn

Quán Hải Sản Ốc Gạo Sài Gòn
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Trà Sửa Ông Trùm

TRÀ SỮA ÔNG TRÙM
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Tanpo Coffee And Milk Tea

TANPO COFFE AND MILK TEA
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Milano Coffee Premium

MILANO COFFEE PREMIUM
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Unicorn Cyber – Internet Cafe

Unicorn Cyber - Internet Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe -LeRio Coffee

LeRio Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trôn xe – Green & Brown Coffee

GREEN & BROWN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe

QUÁN ĂN KHU CẨM LỆ
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Cafe Giao Mùa

Cafe Giao Mùa
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime