Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Shin Garden

Shin Garden
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – B Garden Coffee

B Garden Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ , trông xe – Quán Bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Tuyển nhân viên phục vụ , trông xe – Quán Bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Quán Bò nhúng dấm 2A Thái Phiên
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Mant Coffee

MANT COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – An Hội Riverside Coffee

An Hội Riverside Coffee
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Mr Đần coffee & tea

Mr Đần coffee & tea
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – We Are Beer

WE ARE BEER
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Chill Beer

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Chill Beer

Chill Beer
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Đảo Cà Phê

Đảo Cà Phê
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – Tucee Coffee

Tucee Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Unicorn Cyber Game & Coffee

𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 - 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐟𝐞
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , trông xe – Quán Net Khải Huy

Quán Net Khải Huy
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime