nhân viên trông xe

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Nhậu Nướng Tú Mỡ

QUÁN NHẬU NƯỚNG TÚ MỠ
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Ốc 10 Em

QUÁN ỐC 10 EM
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe – Nhà hàng Làng Nghệ

Nhà hàng Làng Nghệ
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN NHIỀU VỊ TRÍ – QUÁN BÚN MẮM NGỌC

QUÁN BÚN MẮM NGỌC
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Lelouch Coffee

Quán Lelouch Coffee
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Cà Phê Hoa Đất

Quán Cà Phê Hoa Đất
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe, phục vụ – Quán Happy Cafe

Quán Happy Cafe
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Kho Coffee

Quán Kho Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Quán Gaming Center 113

Quán Gaming Center 113
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Game Apex

QUÁN GAME APEX
 • Hà Nội
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Bệnh Viện Tâm Trí

BỆNH VIỆN TÂM TRÍ
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, trông xe – Quán K’S Coffee

QUÁN K'S COFFEE
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông giữ xe – Quán Play’s Coffee

Quán Play's Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe, phục vụ – Quán Cafe Hoa Viên

Quán Cafe Hoa Viên
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bếp, trông xe – Nhà hàng Bò Nhúng Dấm 2A Thái Phiên

NHÀ HÀNG BÒ NHÚNG DẤM 2A THÁI PHIÊN
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, giữ xe – Quán Cafe Giao Mùa

Quán Cafe Giao Mùa
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, giữ xe – Quán Moss Coffee

Quán Moss Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Cafe Sky

Quán Cafe Sky
 • Hà Nội
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

[HN] Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng bò nhúng dấm 2A Thái Phiên

Nhà hàng bò nhúng dấm 2A Thái Phiên
 • Hà Nội
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime