nhân viên trông xe

Tuyển nhân viên giữ xe – Quán Play’s Coffee

Quán Play's Coffee
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Green Coffee & Tea

Quán Green Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Quán Tuấn Núi

Quán Tuấn Núi
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ, trông xe – Quán Javi Coffee

Quán Javi Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên nhiều vị trí – Nhà hàng Toxit

Nhà hàng Toxit
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe , phụ bếp – Quán ăn Maika

QUÁN ĂN MAIKA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán sườn rán lâu năm

QUÁN SƯỜN RÁN LÂU NĂM
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Cửa hàng Kids Art & Music

Cửa hàng Kids Art & Music
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bảo vệ – Cửa hàng Bánh Canh Ghẹ

CỬA HÀNG BÁNH CANH GHẸ
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe ca tối – Cửa hàng Kem Bơ – Trái Cây Tô 251

Cửa hàng Kem Bơ - Trái Cây Tô 251
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe -Cửa hàng High Lands Coffee

Cửa hàng High Lands Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán cà phê Trung Nguyên

QUÁN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN GIỮ XE – SHOP THỜI TRANG IRIS

SHOP THỜI TRANG IRIS
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG, GIỮ XE – SHOP THỜI TRANG HY STORE

SHOP THỜI TRANG HY STORE
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN NHIỀU VỊ TRÍ – QUÁN DOLL COFFEE

QUÁN DOLL COFFEE
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Cafe Làng Xưa

QUÁN CAFE LÀNG XƯA
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Nhậu Nướng Tú Mỡ

QUÁN NHẬU NƯỚNG TÚ MỠ
 • Hà Nội
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Ốc 10 Em

QUÁN ỐC 10 EM
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giữ xe – Nhà hàng Làng Nghệ

Nhà hàng Làng Nghệ
 • Đà Nẵng
 • 1 - 2 Triệu
 • Parttime

TUYỂN NHÂN VIÊN NHIỀU VỊ TRÍ – QUÁN BÚN MẮM NGỌC

QUÁN BÚN MẮM NGỌC
 • Đà Nẵng
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime