Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe, thu ngân – K7 Gaming Center

K7 GAMING CENTER
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông xe có chỗ ở – Công ty bảo vệ

Tuyển nhân viên trông xe có chỗ ở – Công ty bảo vệ

Công ty bảo vệ .
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên chạy bàn, bảo vệ, order – Nhà hàng An Viên

Tuyển nhân viên chạy bàn, bảo vệ, order – Nhà hàng An Viên

Nhà hàng An Viên
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Cyber Gmae STC

CYBER GAME STC
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Quán TMS Coffee

Quán TMS Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, trông xe – T_Cafe & Milk Tea

T_Cafe & Milk Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – Cửa hàng T.L Gaming & Coffee

Cửa hàng T.L Gaming & Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ,trông xe, pha chế – Quán RUBY Coffee & MilkTea

Quán RUBY Coffee & MilkTea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vu, thu ngân, trông xe – Cửa hàng SugazDaddy

Cửa hàng SugazDaddy
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên trông xe bao ở miễn phí – Công ty bảo vệ

Tuyển nhân viên trông xe bao ở miễn phí – Công ty bảo vệ

Công ty bảo vệ
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime