Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên trông xe – Milano Coffee Premium

MILANO COFFEE PREMIUM
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – Unicorn Cyber – Internet Cafe

Unicorn Cyber - Internet Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe -LeRio Coffee

LeRio Coffee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trôn xe – Green & Brown Coffee

GREEN & BROWN COFFEE
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe

QUÁN ĂN KHU CẨM LỆ
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Cafe Giao Mùa

Cafe Giao Mùa
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, thu ngân, trông xe – The Power House 2

THE POWER HOUSE 2
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, trông xe – Ẩm Thực Hàn Quốc CHEOEUM

Ẩm Thực Hàn Quốc CHEOEUM
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Ăn Khu Cẩm Lệ

Quán Ăn Khu Cẩm Lệ
 • Đà Nẵng
 • 2 - 3 Triệu
 • Parttime
Tuyển nhân viên phục vụ bàn, phụ bếp, bảo vệ

Tuyển nhân viên phục vụ bàn, phụ bếp, bảo vệ

Nhà hàng A1
 • Hà Nội
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Quán Phê Cofee

Quán Phê Cofee
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime
Tuyển Phục vụ, Trông dắt xe, Thu ngân, Pha chế, Phụ bếp trà sữa

Tuyển Phục vụ, Trông dắt xe, Thu ngân, Pha chế, Phụ bếp trà sữa

Nhà hàng EZI Coffee
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime