Nhân Viên Trông Xe

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Rạp phim Tầng Thượng DaNang Container House

Rạp phim Tầng Thượng DaNang Container House
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, trông xe – Quán Ăn Vặt Trà Sữa Sơn Trà

Quán Ăn Vặt Trà Sữa Sơn Trà
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Lẩu Bò Sáu Hưng

LẨU BÒ SÁU HƯNG
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 – 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐟𝐞

𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 - 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐂𝐚𝐟𝐞
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên trông xe – The Power House Coffee & Tea

The Power House Coffee & Tea
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Cafe Giao Mùa

Cafe Giao Mùa
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, trông xe – Shop Men Hanoi

SHOP MEN HANOI
 • Đà Nẵng
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, trông xe – Good Cafe

Good Cafe
 • Đà Nẵng
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime