Việc Làm Thêm Quận 3

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Kate by Linh Nguyen

Shop Kate by Linh Nguyen
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Là Việt Coffee

LÀ VIỆT COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Triple Star Coffee

TRIPLE STAR COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bunggu Café By Plus

BUNGU CAFÉ BY PLUS
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Tiệm trà sữa Long Kee Cha

Tiệm trà sữa Long Kee Cha
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Tiệm 9AM Coffee

Tiệm 9AM Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Barista Collective

Barista Collective
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – The Banned

The Banned
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Bánh Mì Xíu Mại Chất Đà Lạt

Bánh Mì Xíu Mại Chất Đà Lạt
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hẻm Spaghetti

𝖧Ẻ𝖬 𝖲𝖯𝖠𝖦𝖧𝖤𝖳𝖳𝖨 𝖰𝖴Ậ𝖭 3
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Dorine _ Mr. Dor

SHOP DORINE - MR.DOR
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Papa Xốt

Cửa hàng Papa Xốt
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Banana Tea & More

QUÁN BANANA TEA & MORE
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Leha’s Home Cactus Garden Cafe & Food

Leha's Home Cactus Garden Cafe & Food
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng The Little Door

Nhà hàng The Little Door
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Parttime