việc làm thêm quận 3

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cooku Nest

Quán Cooku Nest
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Hệ thống CF Farmers Garden

Hệ thống CF Farmers Garden
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên giao hàng – Cửa hàng Mini Farmers Market

Cửa hàng Mini Farmers Market
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop K.H.O

Shop K.H.O
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Casanova Cafe

QUÁN CASANOVA CAFÉ
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Quán Next Coffee

Quán Next Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Cửa hàng Onigiri Pig

CỬA HÀNG ONIGIRI PIG
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Soul Specialty Coffee

Quán Soul Specialty Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop trái cây Nhập Khẩu C&C Finefoods

SHOP TRÁI CÂY NHẬP KHẨU C&C FINEFOODS
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Hàng Mắm Concept

Nhà Hàng Mắm Concept
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng, kho – Cửa hàng Farmersmarket

Cửa hàng Farmersmarket
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán The Shape Of Coffee

Quán The Shape Of Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Tea Time express

Cửa hàng Tea Time express
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Mì Trộn Ngon Ngon

Quán Mì Trộn Ngon Ngon
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Discovery Corners Coffee

Quán Discovery Corners Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán BaoLoc Real Coffee

Quán BaoLoc Real Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cửa hàng The big Idea Tea – Coffee – Pastries.

Cửa hàng The big Idea Tea - Coffee - Pastries.
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Oz Coffee House

Quán Oz Coffee House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Cà Phê Nấm Linh Chi

Quán Cà Phê Nấm Linh Chi
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Dirty Island Sài Gòn

SHOP DIRTY ISLAND SÀI GÒN 
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime