Việc Làm Thêm Quận 3

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cà phê A&M Coffee House

Quán cà phê A&M Coffee House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Trung tâm dịch vụ Khách hàng Charm Club

Trung tâm dịch vụ Khách hàng Charm Club
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp, thu ngân – Bún Bò Gánh – Gánh Phố Cổ

Bún Bò Gánh - Gánh Phố Cổ (Chả cá lã vọng & món ngon Hà Nội)
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Sip Sip

Trà sữa Sip Sip
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Banned Coffee

The Banned Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa HiGogo

Trà sữa HiGogo
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SCMC Clubhouse

SCMC Clubhouse
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Muối Tea & Coffee

Muối Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng cơm gà Best Food House

Cửa hàng cơm gà Best Food House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Juicy Lab

Juicy Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – The Signature Tea & Coffee

The Signature Tea & Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cà Ri Gà 3T

Cà Ri Gà 3T
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – YOUX Cocktails

YOUX Cocktails
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cơm Bets Food House

QUÁN CƠM BETS FOOD HOUSE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime