Việc Làm Thêm Quận 3

Tuyển nhân viên phục vụ – Sâm Dừa Bà Năm

Sâm Dừa Bà Năm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – District Coffee

DISTRICT COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Myk’s

The Myk's
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Ụm Bò Milk

ỤM BÒ MILK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Five Elements

Five Elements
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – NO.1994 Coffee & Tea

NO.1994 Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – The Myk’s

The Myk's
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói, giao hàng – Mì trộn gác lửng quận 3

MÌ TRỘN GÁC LỬNG QUẬN 3
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà sữa Kamelin

TRÀ SỮA KAMELIN
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cà phê muối Chú Long

CÀ PHÊ MUỐI CHÚ LONG
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – J Fresh Drink and Art

J Fresh Drink and Art
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cafe A&M

Quán cafe A&M
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Barista Collective

Barista Collective
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân phục vụ, pha chế – The Lô-Cồ Coffee

The Lô-Cồ Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – NO.1994 coffee & tea

NO.1994 coffee & tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime