Việc Làm Thêm Quận 3

Tuyển nhân viên giao hàng – Cooky Market

Cooky Market
 • Hồ Chí Minh
 • 7 - 10 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên pha chế – Yan Coffee & Tea

YAN COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Kiddyummy

KIDDYUMMY
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Toàn thời gian

Tuyển nhân viên bán hàng – Hệ thống bánh mì Patê Gia Lai

HỆ THỐNG BÁNH MÌ PATE GIA LAI
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Street Food Thái

NHÀ HÀNG STREET FOOD THÁI
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên kho – Cooky Market

Cooky Market
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Gióng Cà Phê

Gióng Cà Phê
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp, tạp vụ – Cửa hàng Trùm Cơm

Cửa hàng Trùm Cơm
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm trà bánh None Studio

Tiệm trà bánh None Studio
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Papa Xốt

Papa Xốt
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Mr.Saigon

Mr.Saigon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Yan Coffee & Tea

YAN COFFEE & TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Maycha

MAYCHA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Tân Cà Phê

Tân Cà Phê
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – TOONG/Co-working space

TOONG/Co-working space
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime