Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên phục vụ – Dose Coffee

DOSE COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Ann House

Ann House
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán cafe CÔTE DE LA RUE

Quán cafe CÔTE DE LA RUE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế -Dream Coffee

DREAM COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cửa hàng Puritea

Cửa hàng Puritea
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Kepa Coffee

Kepa Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Sol’s La Mode

Sol’s La Mode
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán Coffee Yesterday

Quán Coffee Yesterday
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cơm Tấm Hai Phượng

Cơm Tấm Hai Phượng
 • Hà Nội
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phuc vụ, pha chế – Venus Star Coffee

Venus Star Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Anna Coffee cá Koi

Anna Coffee cá Koi
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Cavat Hàn Quốc

Shop Cavat Hàn Quốc
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Bún Đậu Tiến Hải

Bún Đậu Tiến Hải
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Meet Coffee

MEET COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime