Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà Chay

Nhà Chay
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Trà sữa Higogo

𝐓𝐫à 𝐬ữ𝐚 𝐇𝐢𝐆𝐨𝐠𝐨
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Cơm Tấm Kiều Giang

Cơm Tấm Kiều Giang
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Passio Kiot

Passio Kiot
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, bếp, tạp vụ – Nhà hàng A Lộc Vịt – Vịt Cỏ Vân Đình

Nhà hàng A Lộc Vịt – Vịt Cỏ Vân Đình
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ và trông xe – Hủ tiếu Mì A Quý

Hủ tiếu Mì A Quý
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Okee Cafe

Okee Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Vietnam Chocolate House

Vietnam Chocolate House
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Chè ChangHi

Tiệm Chè ChangHi
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Sky O Coffee & Milk Tea

SKY O COFFEE & MILK TEA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – G.U Việt Coffee

G.U VIỆT COFFE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Mbook Café

Mbook Café
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Tiệm cà phê trà bánh Marron

Tiệm cà phê trà bánh Marron
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Mình Bistro Acoustis Coffee

MÌNH BISTRO ACOUSTIS COFFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – MOOD Coffee & Tea

MOOD Coffee & Tea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime