Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bán hàng, chốt đơn – SHONDO

SHONDO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – SINO COFEE

SINO COFEE
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Nỳ Store

Nỳ Store
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ bàn – Quán cơm

Quán cơm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Quán K Cà Phê

Quán K Cà Phê
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên telesales – Thai’s Shoes

Tuyển nhân viên telesales – Thai’s Shoes

Thai's Shoes
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Sâm dừa bà Năm

Sâm dừa bà Năm
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Coffee Time

Coffee Time
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên tạp vụ rửa chén – Bánh xèo giòn

Bánh xèo giòn
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên đóng gói – An Hòa Shop

An Hòa Shop
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Royaltea

Royaltea
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Shop Thời Trang Eva & Eva

Shop Thời Trang Eva & Eva
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phụ bếp – Quảng Nôm Quán (Tân Bình)

Quảng Nôm Quán (Tân Bình)
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Quán cafe Milano Fuji

Quán cafe Milano Fuji
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên tư vấn, hỗ trợ lớp học – Trung tâm Anh Ngữ Đông Phương Mới

Tuyển nhân viên tư vấn, hỗ trợ lớp học – Trung tâm Anh Ngữ Đông Phương Mới

Trung tâm Anh Ngữ Đông Phương Mới
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime