Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa ON

Trà Sữa ON
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Trà sữa Tyla

TRÀ SỮA TYLA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Cafe The E_MK

Cafe The E_MK
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Quán Coffee Tứn

Quán Coffee Tứn
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime
Tuyển nhân viên bưng bê dọn dẹp nhà hàng

Tuyển nhân viên bưng bê dọn dẹp nhà hàng

Tiệm DAR - Restaurant & Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Minh Anh Art Gallery

Minh Anh Art Gallery
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, phục vụ – Thanh Hoàng Vegetarian Bistro

Thanh Hoàng Vegetarian Bistro
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Diệu Coffee And Tea

DIỆU COFFEE AND TÉA
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Hoa Giấy Café & Bistro

HOA GIẤY CAFE & BISTRO
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Nấm khu vui chơi thiếu nhi

Nấm khu vui chơi thiếu nhi
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – Mori Specialty Coffee

Mori Specialty Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, phụ bếp – Medifood

Medifood
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – AIM Coffee

AIM Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên lễ tân – X-Swan Dance Studio

X-Swan Dance Studio
 • Hồ Chí Minh
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhà hàng Veda’s Kitchen

Nhà hàng Veda's Kitchen
 • Đà Nẵng
 • Tùy Năng Lực
 • Parttime