Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân – Daeshim Coffee

𝐃𝐚𝐞𝐬𝐡𝐢𝐦 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ , pha chế – La Scento

LA SCENTO
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế, thu ngân – Ecksaigon

Ecksaigon
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – DA Coffee Lounge

DA Coffee Lounge
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Lộc Vừng Container Coffee

Lộc Vừng Container Coffee
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – TEE Coffee, Wine & More

TEE Coffee, Wine & More
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – D. Clothes Shop

D.CLOTHES SHOP - THỜI TRANG NAM
 • Hồ Chí Minh
 • 5 - 7 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Trà Sữa Pozaa Tea

Trà Sữa Pozaa Tea
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Tiệm Chay Chế Mai

Tiệm Chay Chế Mai ( Bình Tân Khu Tên Lửa)
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ, pha chế – Cửa hàng trà sữa Lumière

Lumière là thương hiệu trà sữa từ năm 2018
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Nhím Café

Nhím Café
 • Hồ Chí Minh
 • 3 - 4 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Minh Khanh – Thương hiệu thời trang trẻ em thiết kế nội địa cao cấp

Minh Khanh - Thương hiệu thời trang trẻ em thiết kế nội địa cao cấp
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên bán hàng – Hương Boutique

HUONG BOUTIQUE
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên phục vụ – Man Tea

MAN TEA
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime

Tuyển nhân viên pha chế – XYZ Cafe

XYZ Cafe
 • Hồ Chí Minh
 • 4 - 5 Triệu
 • Parttime